Onderwijs & kinderopvang

Onderwijs & kinderopvang

Het is een van de belangrijkste taken van bibliotheken: kinderen en jongeren taal- en mediavaardig maken. Dat doen bibliotheken natuurlijk niet alleen. Er wordt intensief samengewerkt met scholen, kinderopvangorganisaties en tal van andere instellingen. De doorgaande lijn die door Kunst van Lezen is ontwikkeld, met programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school, vormt daarbij het uitgangspunt. Maar de bibliotheken moeten wel zelf deze samenwerking vormgeven met hun partners en zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de programma’s. Probiblio staat bibliotheken daarin met raad en daad bij. We adviseren bijvoorbeeld over de beste insteek voor een langdurige samenwerking, helpen bij het maken van een plan van aanpak, geven HRM- en organisatieadvies en verzorgen trainingen. Van mediaopvoeding tot logistiek: we zijn er helemaal in thuis.

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er veel aandacht voor de basisvaardigheden (lezen, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden) van leerlingen. Hiervoor zijn subsidies vrijgemaakt voor kinderopvang, scholen en bibliotheken. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende subsidieregelingen en wat deze voor jouw bibliotheekorganisatie betekenen.

VoorleesExpress

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt een vrijwilliger eens per week bij een taalarm gezin thuis om voor te lezen,...