Samenwerkingsdossier

Samenwerkingsdossier

Bibliotheken werken steeds meer samen met partners. Dit kunnen zowel maatschappelijke als commerciële partijen zijn die op lokaal, regionaal of landelijkniveau werken. Door samen te werken met partners en in netwerken kunnen bibliotheken betere resultaten behalen, hun lokale en regionale positie versterken en beter hun bijdragen aan de maatschappelijke waarde laten zien dan stand-alone. In allerlei projecten en thema’s komt samenwerking aan de orde, denk aan de samenwerking met de gemeente, scholen, gezondheidszorg, culturele partners, welzijnsorganisaties, taal- en cursusaanbieders, maar ook aan boekhandels en de lokale supermarkt.

Dit Samenwerkingsdossier is samengesteld om bibliotheken op weg te helpen bij het verstevigen van de samenwerkingen. Hierin vind je projecten, praktische informatie, werkmaterialen, formats, tools en handige links die je helpen bij de inzet van samenwerkingen. Hiermee kun je jouw samenwerkingen verstevigen. Het dossier wordt regelmatig bijgewerkt met nieuw materiaal.

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van samenwerken? Neem contact op met Berthy Nijhuis

Ga snel naar:

Alliantiemanagement

Alliantiemanagement

De samenwerking tussen organisaties zó managen dat de kans op succes toeneemt, noemen we alliantiemanagement. Je kunt hier meer over lezen in de deze presentatie, naar aanleiding van de collegereeks Nyenrode-leergang ondernemerschap bibliotheekdirecteuren door prof. dr. A. P. de Man.

Overweeg je om te gaan samenwerken met een organisatie? Bekijk de afwegingstabel: deze geeft inzicht in de randvoorwaarden van een (te starten) samenwerking en in hoeverre de samenwerking daaraan voldoet. Het is een gespreks- en afwegingstool dat helpt om te bepalen of de samenwerking de juiste is om aan te gaan en helpt bij het bewust en professioneel kijken naar de passendheid, toegevoegde waarde en realiseerbaarheid van de samenwerking. Bekijk ook dit overzicht van hoe je met verschillende communicatiestijlen je invloed kan vergroten.          

Neem voor meer informatie contact op met Berthy Nijhuis.

 

Lees meer
Samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen

Een samenwerkingsvorm is de bibliotheek in een multifunctionele organisatie of accommodatie (mfo/mfa). In het stappenplan  Samenwerking mfo/mfa staat beschreven hoe je de wensen verhelderd omtrent samenwerking binnen MFA binnen je eigen MT en in gesprek met partners. Lees ook: De bibliotheek in een Multifunctionele Accommodatie: zo maak je het een succes (PDF).

Terugkijken: Provinciale netwerkbijeenkomst 'de bibliotheek in een multifunctionele organisatie of accommodatie'
Op  8 oktober 2021 vond de 3e provinciale netwerkbijeenkomst plaats, voor bibliotheekdirecteuren en hun samenwerkingspartners in Zuid-Holland. Het thema: de bibliotheek in een multifunctionele organisatie of accommodatie (mfo/mfa). In Madurodam ging presentator Joost Hoebink hierover met 8 tafelgasten (waarvan één online) in gesprek. Kijk de uitzending terug.

Neem voor meer informatie contact op met Berthy Nijhuis. 

Lees meer
Samenwerkingstrategie ontwikkelen

Samenwerkingstrategie ontwikkelen

Gezamenlijk in een netwerk behaal je  meer resultaten en je kunt er beter je toegevoegde waarde laten zien dan standalone. Het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie met betrekking tot relevante partners in je werkgebied of regio is een belangrijke stap in het samenwerkingsproces. Probiblio’s adviseurs helpen met het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie en adviseren over het uitwerken en implementeren hiervan.

Neem voor meer informatie contact op met Berthy Nijhuis. 

Lees meer over samenwerkingsstrategie
Versterken samenwerkingsvaardigheden

Versterken samenwerkingsvaardigheden

Als bibliotheek werk je steeds meer samen met strategische partners in verschillende netwerken. Succesvol samenwerken in (complexe) netwerken vraagt vaardigheden en competenties die nog niet bij alle bibliotheken voldoende aanwezig zijn. In dit project helpen we je bij het professionaliseren van medewerkers die met partners samenwerken in netwerken.

Samenwerkingen in relatie tot strategische doelen: deze tool maakt inzichtelijk hoe samenwerkingen zich verhouden tot de strategische doelstellingen van een bibliotheek.

Krachtenanalyse: de krachtenanalyse is een tool om de belangen van partners en de toegevoegde waarde per partner inzichtelijk te maken.

Neem voor meer informatie contact op met Berthy Nijhuis. 

Lees meer over versterken samenwerkingsvaardigheden
Samenwerken met de kinderopvang

Samenwerken met de kinderopvang

Met het stimuleren van (voor)leesplezier kun je niet vroeg genoeg beginnen. Gelukkig zijn er allerlei programmalijnen om dat in de praktijk te brengen. Welke je kiest of waar je het accent legt, bepaal je als bibliotheek zelf. 

Neem voor meer informatie contact op met Barbara van Walraven.

Lees meer over samenwerken met kinderopvang
Samenwerken met het primair onderwijs

Samenwerken met het primair onderwijs

Het is een van de belangrijkste taken van bibliotheken: kinderen en jongeren taal- en mediavaardig maken. Dat doen bibliotheken natuurlijk niet alleen. Er wordt intensief samengewerkt met scholen en tal van andere instellingen. De doorgaande lijn die door Kunst van Lezen is ontwikkeld, met programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school, vormt daarbij het uitgangspunt. Maar de bibliotheken moeten wel zelf deze samenwerking vormgeven met hun partners en zijn verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de programma’s.

Probiblio staat bibliotheken daarin met raad en daad bij. We adviseren bijvoorbeeld over de beste insteek voor een langdurige samenwerking, helpen bij het maken van een plan van aanpak, geven HRM- en organisatieadvies en verzorgen trainingen. Van mediaopvoeding tot logistiek: we zijn er helemaal in thuis.

Lees meer over samenwerken met het primair onderwijs
Samenwerken met het vo

Samenwerken met het vo

Lezen is leuk én lezen is belangrijk! Het is van groot belang om weer met plezier te lezen. Zeker nu de lees- en taalvaardigheid van Nederlandse jongeren achteruitgaat (bron: PISA2018) Door structurele samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs komt er in de dagelijkse wereld van het kind aandacht voor leesplezier en wordt lezen gestimuleerd. Hierdoor voorkomen we samen taalachterstanden en zorgen we dat kinderen en jongeren kennis kunnen opdoen en zich ontwikkelen.

Neem voor meer informatie contact op met Lotte de Ruiter.

Lees meer over samenwerken met het vo
Samenwerken met het mbo

Samenwerken met het mbo

Veel jongeren in het mbo beschikken niet over het noodzakelijk taalniveau en digitale vaardigheden. Hierdoor hebben ze soms moeite om het diploma te behalen en om mee te komen in de maatschappij. Steeds vaker zoeken mbo’s en bibliotheken elkaar op en met positief resultaat.

Neem voor meer informatie contact op met Geert-Jan Davelaar.

Lees meer over samenwerken met het mbo
Samenwerken met een community

Samenwerken met een community

De Community Library is een bibliotheek die mede wordt vormgegeven door een (deel van) de lokale gemeenschap. Zo sluit je aanbod ook beter aan op de behoeftes van die gemeenschap en maak je gebruik van de kennis in die gemeenschap. Dat vraagt om een nieuwe rol; de bibliotheek wil en moet zich actiever gaan verhouden tot de gemeenschap om haar heen. Maar hoe pak je dat aan? 

Neem voor meer informatie contact op met Kerstin Carbajal Henken.

Lees meer over Community Library
Samenwerken met de gemeente

Samenwerken met de gemeente

Tijdens gesprekken met de gemeente en andere belangrijke partners is het essentieel om de waarde van de bibliotheek snel inzichtelijk te maken. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht. Probiblio ontwikkelde daarom de factsheet: een handig overzicht waarmee bibliotheken in één oogopslag duidelijk kunnen maken waar zij voor staan én voor gaan.

Aan de slag met de factsheet gemeente: Tips voor optimaal gebruik van de factsheet Laat het goud van de bibliotheek schitteren! Whitepaper