SchoolWise inzetten voor digitale geletterdheid op scholen

Dit voorjaar onderzocht Probiblio of bibliotheken en scholen het schoolWise-systeem ook zouden willen inzetten in het basisonderwijs om leerdoelen op het gebied van digitale geletterdheid te realiseren. Bibliotheken hebben positief gereageerd op deze vraag en presenteren zich graag als samenwerkingspartner voor digitale geletterdheid in het onderwijs.

Uit het onderzoek bleek dat scholen nog niet zo bekend zijn met de mogelijke leerdoelen en functies van schoolWise en vaak geen specifieke programma’s of vakleerkrachten gebruiken voor digitale geletterdheid. De bibliotheken bevelen de mogelijkheden binnen het schoolWise-systeem graag aan bij hun scholen om hier verandering in te brengen.

Probiblio is meteen aan de slag gegaan met het maken van minilessen in de vorm van opdrachtkaarten. Op elke kaart staat een thema centraal dat is gekoppeld aan een functie van schoolWise. Denk aan: online profiel, leeslog, wachtwoorden etc. Op elke kaart staan de volgende onderdelen: info voor leesconsulent of leerkracht, info over het thema, een opdrachtje, vragen voor groepsgesprek en mediatips. De eerste 3 thema’s zijn uitgewerkt en getest. Na de zomer volgen er meer.

In totaal deden 121 respondenten (67 leesconsulenten & 54 leescoördinatoren/leerkrachten) mee aan de online enquête. Met de 3 boekenbonnen die verloot zijn, hebben we scholen in het werkgebied van Bibliotheek Waterland, AanZet en Rijn & Venen blij gemaakt.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie hierover contact op met Charlotte Lehmann.