Sneak peak: BiebSnippers

Probiblio ontwikkelt de lessenreeks ‘BiebSnippers’ om schoolWise te gebruiken voor de leesbevordering en digitale geletterdheid in groep 5 t/m 8 van de basisschool. Na de zomervakantie zijn de eerste lessen te downloaden. Je kunt nu alvast een sneak peak bekijken.

De aanleiding voor het ontwikkelen van de lessenreeks, was een vraag van bibliotheek Heiloo. Zij zochten tips om schoolWise te gebruiken voor lessen over leesbevordering en digitale geletterdheid op de basisscholen.

Probiblio heeft een onderzoek uitgevoerd onder 67 leesconsulenten en 54 schoolmedewerkers, hieruit is gebleken dat de meerderheid van de scholen en bibliotheken weet dat met schoolWise de leesbevordering gestimuleerd wordt. De mogelijkheden voor digitale geletterdheid zijn minder bekend. SchoolWise wordt vooral ingezet als uitleensysteem, maar een ruime meerderheid van de leesconsulenten zou de extra mogelijkheden van schoolWise willen aanbevelen op scholen.

De lessenreeks ‘BiebSnippers’ wordt ontwikkeld door het team Digitale Geletterdheid in samenwerking met het team Onderwijs & Kinderopvang en het schoolWise team.

Deze onderwerpen kun je o.a. verwachten in de lessenreeks voor het basisonderwijs:

  • Reviews
  • Online profiel
  • Wachtwoorden

De lessenreeks wordt de komende tijd nog verder uitgebreid, onder andere met lessen voor de onderbouw. Heb je suggesties voor een ‘BiebSnipper’ of wil je meer informatie, neem dan contact op met Charlotte Lehmann.