SOOB en BOZH

Zowel in Noord-Holland als in Zuid-Holland zijn alle bibliotheekdirecteuren (of een door de directeur gemachtigde) bestuurslid van het provinciale directieoverleg (PDO).

De Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH) is opgericht in 1988. De Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH) is opgericht in 1996.

Het doel van beide stichtingen is door middel van overleg, coördinatie, advisering en samenwerking de samenhang en de kwaliteit van het openbare bibliotheekwerk in de provincie te bevorderen. Beide stichtingen hebben een dagelijks bestuur en worden ondersteund door een netwerkadviseur. 

SOOB en BOZH ontplooien de volgende activiteiten:

  • Uitvoeren van gezamenlijke projecten
  • Adviseren over het bibliotheekbeleid
  • Behandelen van belangrijke thema’s bibliotheekwerk

De advisering betreft:

  • Inzet structurele subsidies provincies t.b.v. Probiblio
  • Inzet overige subsidies provincies
  • Overige aspecten bibliotheekbeleid van overheden

Voor meer informatie

Dick van Tol, netwerkadviseur, tel. 023 55 46 362, e-mail dvtol@probiblio.nl