Sterker door samenwerking: 4 jaar Taalnetwerk Zuid-Holland

Op dinsdag 24 november 2020 vond (online) de afsluiting plaats van het vierjarig programma Taalnetwerk Zuid-Holland van Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH). Samen met specialisten Basisvaardigheden en bibliotheekdirecteuren blikten we terug op 4 jaar extra aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheid in Zuid-Holland en bespraken we nieuwe ontwikkelingen. De presentatie was in handen van de programmaverantwoordelijken: Theo Kemperman, directeur van Bibliotheek Rotterdam en Ellie van der Meer, Probiblio’s adviseur Basisvaardigheden en projectleider. Ondanks het feit dat de viering online plaatsvond was deze niet minder feestelijk!

Een sterke positie in het taalnetwerk voor alle Zuid-Hollandse bibliotheken

De aanleiding voor het netwerk kwam 4 jaar geleden tot stand. BOZH stelde zich toen tot doel dat elke bibliotheek in Zuid-Holland een sterke positie zou krijgen in het lokale/regionale taalnetwerk, gericht op ondersteuning van taal en digitale ontwikkeling bij volwassenen. Om deze ambitie handen en voeten te geven, startte BOZH het programma Taalnetwerk Zuid-Holland. In dit gezamenlijke programma werden de krachten gebundeld en kon de innovatie in de provincie efficiënter en effectiever plaatsvinden. Probiblio fungeerde hierbinnen onder meer als trekker van werkgroepen.

Uit een enquête bleek dat het merendeel van de bibliotheken vindt dat de doelstelling voor een sterke positie in het netwerk (heel) goed is gelukt. Ook de wisselwerking tussen directeuren en specialisten werd goed beoordeeld.

Bijzondere samenwerkingen met uiteenlopende partners

In deze afsluitende bijeenkomst keken we naar thema’s die de afgelopen jaren met elkaar zijn opgepakt, zoals samenwerking met bedrijven, effectmeting en taalvrijwilligers. Er zijn bijzondere samenwerkingen gestart met ouders en kinderen, daklozen, basisscholen, een Rotary Club en zelfs een pannenkoekenfabrikant. De diversiteit aan thema’s leidde tot vernieuwende initiatieven, waar specialisten via filmpjes over vertelden.

Theo Kemperman gaf aan dat hij de samenwerking heel waardevol vindt. Bibliotheek Rotterdam neemt daarom graag het initiatief voor de volgende netwerkbijeenkomst.

Eindverslag van het programma Taalnetwerk Zuid-Holland

In deze publicatie blikken we terug op vier jaar aanpak laaggeletterdheid. De aanpak en samenwerking wordt besproken en de landelijke context van het programma. Verder laten we aan de hand van de landelijke Bibliotheekmonitor de Zuid-Hollandse gegevens zien van een onderzoek naar basisvaardigheden van volwassenen. In de bijlagen vind je de uitkomsten van de enquête over het programma, een overzicht van publicaties en bijeenkomsten die gedurende vier jaar zijn georganiseerd.

Lees de publicatie >>

Vragen? Neem dan contact op met Iris Coster, icoster@probiblio.nl