Stimuleringssubsidie aanvragen voor dBos mbo

Voor het schooljaar 2021-2022 is het weer mogelijk om een stimuleringssubsidie aan te vragen voor de Bibliotheek op school mbo. Er zijn 2 aparte subsidies; één voor het reguliere mbo en één specifiek voor de opleiding pwo(a).

Met deze stimuleringssubsidies kun je een impuls geven aan een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en het mbo. Voor deze samenwerking wordt aan de bibliotheek € 4.500,- per deelnemende basisbibliotheek/onderwijsinstelling ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt de onderwijsinstelling zonder kosten een bijeenkomst in het kader van de auteur als leesbevorderaar. Voor de samenwerking met het reguliere mbo ontvangt de onderwijsinstelling een licentie voor Buitenzinnenonline.nl voor 150 studenten.

Meer informatie

Voor meer informatie en inspiratie over de samenwerking met het mbo, kijk bekijk onze themarapportage en de bijbehorende bijlagen Geletterdheid in het mbo.

Wil je liever een adviseur spreken, neem dan contact op met Lisa Bakker.