Subsidies beschikbaar voor leesbevordering

Vraag ook in 2023 subsidie van Kunst van Lezen aan!

Jaarlijks zijn er voor bibliotheken die structureel willen werken aan meer leesplezier en een grotere taalvaardigheid in de kinderopvang en het onderwijs, verschillende subsidies beschikbaar bij Stichting Lezen. Vanwege de impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden voor kinderopvang, primair onderwijs en vmbo is er dit schooljaar alleen een stimuleringsregeling de Bibliotheek op school voor het Mbo en Mbo-Pwo (Pedagogische Werk en Onderwijsassistenten). 

Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland kunnen aanvragen voor de subsidieregelingen indienen bij Probiblio. De regelingen, voorwaarden en bedragen zijn vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor subsidie wordt door Kunst van Lezen bepaald.

De aanvragen moeten uiterlijk maandag 8 mei bij de contactpersoon van Probiblio zijn ingediend. Vóór het nieuwe schooljaar ontvang je bericht of de subsidie is toegekend.

De Bibliotheek op school mbo

Doel van de regeling is om een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en digitale geletterdheid binnen het mbo.

Subsidie schooljaar 2023-2024

Er is per school € 4.500,- inc. btw beschikbaar (€ 4.000 voor personele kosten van de bibliotheek en € 500,- aan leesomgeving in de onderwijsinstelling (niet voor boeken). Daarnaast krijgt de onderwijsinstelling zonder kosten een bijeenkomst in het kader van de auteur als leesbevorderaar. Dit auteursbezoek kan ingevuld worden door gebruik te maken van het lesmateriaal ‘Ondergedoken als Anne Frank’ in combinatie met de makers ervan, een speciale licentie van Buitenzinnenonline.nl voor 150 studenten of door een eigen gekozen auteur op school uit te nodigen via de Schrijverscentrale. Ook zijn er webinars over lezen en leesbevordering in het mbo beschikbaar in het kader van deskundigheidsbevordering van docenten.

Voor de samenwerking met de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent (PWO) is een ontmoeting met een kinderboekenschrijver of -illustrator onderdeel van de stimuleringsbijdrage. Voor docenten aan onder andere de opleiding PWO is een in-company training beschikbaar over lezen en leesbevordering als beroepsvaardigheid, gebaseerd op het keuzedeel Specialist 0-12 jaar.

Voorwaarden

  • Onderwijsinstelling en bibliotheek onderschrijven de doelstelling van de stimuleringsregeling.
  • Onderwijsinstelling en bibliotheek sluiten samen een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst. Een intentieverklaring bij de aanvraag geldt als een pre.
  • Onderwijsinstelling en bibliotheek streven ernaar om samen minimaal hetzelfde bedrag als het bedrag van de stimuleringsregeling (€ 4.500,-) te investeren. Dit bedrag is niet geoormerkt en mag aan alle relevante zaken worden besteed, zoals uren, collectie, lidmaatschap etc. Bij de financiële verantwoording wordt in totaal € 9.000,- verantwoord.
  • Bibliotheek en school doen mee aan de Monitor de Bibliotheek op school - mbo.
  • Bibliotheek en onderwijsinstelling organiseren gezamenlijk een activiteit waarbij een auteur als leesbevorderaar centraal staat.
  • Onderwijsinstelling faciliteert docenten om deskundigheidsbijeenkomsten rond lezen en leesbevordering te volgen die in samenwerking met POI en/of Stichting Lezen worden georganiseerd.
  • De bibliotheek faciliteert een medewerker om drie keer per jaar aan een provinciaal/landelijk overleg deel te nemen.

Meer informatie in deze factsheet (PDF)

Wanneer

De officiële aanvraag moet 8 mei bij Probiblio binnen zijn.

Contact: Heb je belangstelling voor deze regeling of heb je vragen, neem dan contact op met Geert-Jan Davelaar.