Subsidies beschikbaar voor leesbevordering

Om het lezen onder jeugd en jongeren te bevorderen, zijn er voor bibliotheken diverse subsidies beschikbaar gesteld. We hebben de belangrijkste op een rij gezet.

Kunst van Lezen subsidie 2021

Ook dit jaar biedt Kunst van Lezen diverse subsidieregelingen aan. Heb je belangstelling, neem dan contact op met:

Subsidie Leesoffensief

Het is nog mogelijk om de landelijk subsidie van 10.000 euro per bibliotheek voor het Leesoffensief aan te vragen. Dit kan tot 31 maart a.s. Het gaat om tenminste één van de volgende activiteiten: het vergroten van de bibliotheekcollectie en/of het vergroten van expertise en/of het organiseren van leesactiviteiten en dan vooral met betrekking tot jongens tot 18 jaar, leerlingen in het vmbo of leerlingen met een migratieachtergrond. Bibliotheken die hun collecties voor deze doelgroepen willen uitbreiden met BoekToercollecties, kunnen hiervoor in het kader van deze regeling mogelijk ook een financiële bijdrage ontvangen. Lees hier meer over BoekToer. Probiblio kan bibliotheken helpen bij de aanvraag en verzamelt de initiatieven om te kijken wat er provinciaal opgepakt kan worden. Neem daarvoor contact op met Caroline Heijer, cheijer@probiblio.nl. 

Gezinsaanpak: subsidie kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Van 18 december 2020 tot en met 28 februari 2021 kun je een subsidie voor 'Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders' aanvragen. Hiermee kan jouw bibliotheek de activiteiten rond de gezinsaanpak met een focus op laagtaalvaardige ouders versterken en borgen. Je kunt je laten inspireren door acht succesvolle en kansrijke aanpakken van bibliotheken, met voorbeelden uit de praktijk en stappenplannen. Heb je vragen over deze regeling, neem dan contact op met Floor Banning of Barbara van Walraven.