Themarapportages 2019 Zuid-Holland

In 2019 heeft Probiblio in opdracht van de provincie Zuid-Holland weer een viertal themapublicaties geschreven over specifieke maatschappelijke thema’s in relatie tot het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland. De drie publicaties die nu beschikbaar zijn betreffen geletterdheid mbo, geletterdheid jeugd 7-12 jaar en voortijdig schoolverlaten. De rapportages geven inzicht in de problematiek van de thema’s en wat het bibliotheek(net)werk hierin kan betekenen.

Per thema wordt in de publicaties gekeken naar waarom het een belangrijk maatschappelijk thema is, wat de huidige situatie in de provincie Zuid-Holland is, wat bibliotheken in Zuid-Holland momenteel doen qua activiteiten en programmering op het gebied van het thema, waar ze tegenaan lopen en wat er nog gedaan zou kunnen worden.

De behandelde maatschappelijke thema’s die inmiddels beschikbaar zijn betreffen:

 1. Geletterdheid mbo

  Download de themapublicatie Geletterdheid mbo
  Bekijk ook de bijbehorende interactieve kaart

 2. Geletterdheid Jeugd 7-12 jaar

  Download de themapublicatie Geletterdheid Jeugd 7-12 jaar

 3. Voortijdig Schoolverlaten

  Download de themapublicatie Voortijdig Schoolverlaten

Het vierde thema betreft duurzaamheid en zal met het netwerk worden gedeeld zodra de rapportage af is.

Meer informatie

Wil je meer weten over de rapportages of onderwerpen? Neem contact op met Marlon Mendonca Dias of Berthy Nijhuis van Marktkennis.