Toolkit IDO-vaardigheidstraining

Ben jij IDO-kartrekker bij de bibliotheek en sta je op het punt om, na de twee gesubsidieerde trainingen, zelf extra training(en) te organiseren? Bijvoorbeeld als opfrisser, of voor nieuwe/extra collega’s? Maak dan gebruik van deze toolkit! Het uitgangspunt hierbij is dat je eerder bij een IDO-training aanwezig bent geweest en het deskundigheidstraject Digitale Inclusie kent. 

Download onderstaande overzicht als PDF

Download gelijk alle materialen als zipbestand >>

1. Introductie

In onderstaande video licht vaardigheidstrainer Ellen Spoor toe waarom deze toolkit ontwikkeld is, schetst ze voorbeeldsituaties over wanneer je extra vaardigheidstrainingen zou willen organiseren en legt ze uit hoe de toolkit in elkaar steekt. Ook gaat ze in
op het doel en de insteek van de vaardigheidstraining.

2. Tips voor de IDO-informatiebijeenkomst

De tips helpen je om een praktische, informatieve en interactieve informatiebijeenkomst te organiseren. In deze bijeenkomst is het de bedoeling dat jij de medewerkers informeert over allerlei praktische zaken rondom jullie IDO. Denk hierbij aan: hoe ziet jullie dienstverlening er precies uit? Wie doet wat? Welke hulpmiddelen zijn er? Wie zijn de netwerkpartners? De informatiebijeenkomst vindt vóór de vaardigheidstraining plaats.

Tips voor de IDO-informatiebijeenkomst

3. Sjabloon presentatie IDO-informatiebijeenkomst

Alle onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de informatiebijeenkomst hebben we in een logische volgorde samengevat in een sjabloon van een presentatie. De presentatie is dusdanig gevuld met informatie dat je het gemakkelijk kan omvormen naar jullie lokale IDO-situatie. Misschien wil jij onderwerpen eruit halen of juist toevoegen.

Sjabloon presentatie informatiebijeenkomst

4. Aandachtspunten extra IDO-vaardigheidstraining

De tips gaan in op de rol van procesbegeleider die jij inneemt, naast de rol van kartrekker, tijdens de extra georganiseerde vaardigheidstraining. In dit document vatten we de do’s en don’ts voor een effectieve vaardigheidsbijeenkomst samen,
bijvoorbeeld: hoe sta je voor de groep.

Aandachtspunten IDO-vaardigheidstraining

5. Sjabloon presentatie IDO-vaardigheidstraining

Alle onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de training hebben we in een logische volgorde samengevat in een sjabloon van een presentatie. De presentatie is dusdanig gevuld met informatie dat je het gemakkelijk kan omvormen naar jullie lokale IDO-situatie. Misschien wil jij onderwerpen eruit halen of juist toevoegen.

Sjabloon presentatie training

6. Draaiboek IDO-vaardigheidstraining

Als leidraad delen we het draaiboek van de vaardigheidstraining. Jij kunt de (tijds) indeling van de bijeenkomst uiteraard naar eigen inzicht aanpassen.

Draaiboek IDO-vaardigheidstraining

7. Filmpjes

Trainer Ellen Spoor heeft diverse filmpjes opgenomen die je voor, tijdens of na de training kunt gebruiken. Zoals het voorbeeld hieronder, over gastvrijheid in het IDO!

Overzicht alle filmpjes

8. Instructie rollenspel vaardigheidstraining

Trainer Ellen Spoor deelt tips voor een goed rollenspel met de trainingsacteur.

Instructie rollenspel

9. Te oefenen casussen vaardigheidstraining

Als je deze cases gebruikt tijdens de rollenspellen in de training, worden het realistische en herkenbare praktijksituaties. Uiteraard kun je ook eigen casussen gebruiken.

Oefencases

10. Contact met een trainingsacteur

We raden je aan te werken met een trainingsacteur. We delen tips voor jouw afspraken met de trainingsacteur en een lijst met mogelijke trainingsacteurs die je kunt inschakelen.

Richtlijnen voor afspraken met een trainingsacteur

Vragen?

Veel succes met het organiseren van de extra vaardigheidstrainingen! Heb je vragen? Neem dan contact op met basisvaardigheden@probiblio.nl