Operatie


Het BOZH-programma Optimalisatie en het Noord-Hollandse project Optimalisatie hebben door co-creatie van bibliotheken in het netwerk diverse operationele ‘tools’ opgeleverd om de gang van zaken in de bibliotheekorganisatie soepel te laten verlopen.

Maak gebruik van de hulpmiddelen en processen die hier zijn verzameld.

Procesplaat Boekstart

Procesplaat Ledenadministratie lidmaatschap