Strategie

De projecten die vanuit het BOZH-programma Optimalisatie en het Noord-Hollandse project Optimalisatie zijn uitgevoerd, hebben meerdere strategische hulpmiddelen opgeleverd. Met deze hulpmiddelen, die in co-creatie met bibliotheken zijn ontwikkeld, kun je aan de slag met de strategie en besturing van jouw bibliotheekorganisatie.

Hulpmiddel organisatiediagnose en zelfevaluatie

Proces Revisieplanning beleidsstukken

Revisieplan beleidsdocumenten