Strategie

De projecten die vanuit het BOZH-programma Optimalisatie en het Noord-Hollandse project Optimalisatie zijn uitgevoerd, hebben meerdere strategische hulpmiddelen opgeleverd. Met deze hulpmiddelen, die in co-creatie met bibliotheken zijn ontwikkeld, kun je aan de slag met de strategie en besturing van jouw bibliotheekorganisatie.

Hulpmiddel organisatiediagnose en zelfevaluatie

Proces Revisieplanning beleidsstukken

Revisieplan beleidsdocumenten

KPI tot effect (Excel)

Uitkomst potentieelscan integraal plannen