Veranderingen digitale inclusie-dienstverlening: ga alvast in gesprek met je gemeente!

Het aantonen van de maatschappelijke waarde die je als bibliotheek levert is heel belangrijk. Voor je subsidie en voor je positie ten opzichte van maatschappelijke partners. Specifiek voor digitale inclusie voorzien we veranderingen die dit nóg belangrijker maken. Anticipeer hierop en ga proactief in gesprek met je (nieuwe) gemeenteraadsleden en wethouders over de bijdrage van je digitale inclusie-dienstverlening aan de lokale maatschappelijke agenda.

6 april 2022

Mede onder invloed van de coronacrisis is de maatschappelijke impact van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) veranderd. De dienstverlening is oorspronkelijk ingericht met de nadruk op ‘informeren en doorverwijzen’. Onder andere door oproepen vanuit de landelijke politiek en berichtgeving in de media is de nadruk meer en meer komen te liggen op ‘helpen’. Het concreet helpen van mensen met het maken van een corona testafspraak, met het installeren van de CoronaCheckApp, met het aanvragen van de DigiD die daarvoor nodig is, enzovoort.

Nu de coronapandemie (in ieder geval voorlopig) meer naar de achtergrond verdwijnt, is het spannend hoe dit zich zal ontwikkelen. Zullen de bezoekers die we in zulke groten getale hebben geholpen, de bibliotheek en het IDO nog weten te vinden? Komen er andere vragen? En hoe zorgen we ervoor dat de bezoekers niet alleen concreet geholpen worden, maar ook gemotiveerd worden om actief aan hun eigen (digitale)vaardigheden te gaan werken?

Daarnaast wordt de huidige digitale inclusie financiering (0,83 cent per inwoner) structureel. Maar de wijze waarop deze wordt verstrekt zal veranderen. Niet meer via de KB, maar hoogstwaarschijnlijk via de gemeente. Over hoe het financieringsmodel er vanaf 2023 uit komt te zien, wordt momenteel overlegd door de betrokken partijen: de KB, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Manifestgroep, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Er is nog veel onzeker en er wordt nog onderhandeld, maar zeker is dat dit een verschuiving gaat zijn die impact gaat hebben. Daarnaast loopt het huidige convenant met de Belastingdienst dit jaar af, van waaruit nog apart subsidie wordt verstrekt aan de bibliotheken. De verwachting is dat deze subsidie wordt ondergebracht in de digitale inclusie-dienstverlening.

In het licht van deze veranderingen wordt het nog belangrijker om richting je gemeente aan te tonen welke waarde je levert met je dienstverlening. In maart 2022 organiseerde Probiblio een werksessie over deze veranderende context van de digitale inclusie-dienstverlening. Wil je verder sparren over deze veranderingen, hoe je je waarde kunt definiëren en aantonen en hoe je het beste met je gemeente in gesprek kunt gaan? Neem contact met op met Elin Karlmark: ekarlmark@probiblio.nl

Lees ook: