Vernieuwde Monitor BoekStart en dBos binnenkort open

De release van de update van de Monitor (BoekStart in de kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs) komt steeds dichterbij. Er wordt momenteel druk geprogrammeerd en getest. Vanaf 15 november kan het voorwerk worden gedaan door de bibliotheken: scholen invoeren, (voor)leesconsulenten invoeren, mails versturen, etc. Vanaf 1 december zijn de vragenlijsten beschikbaar. De monitor blijft open tot 18 februari 2022. 

Nieuwe functionaliteiten:

  • Het is nu beter mogelijk om de vragenlijsten op verschillende devices (denk aan tablets, telefoons of laptops) in te (laten) vullen.
  • Vanaf deze meting kunnen de contactgegevens van docenten ook door een zogenaamde batchgewijze-import aan de portal toegevoegd worden; een oude wens die veel tijdwinst gaat opleveren. Het blijft overigens mogelijk om contactgegevens van docenten individueel in te voeren.
  • De monitorcoördinator heeft vanaf deze meting een centrale inlog waarmee de verschillende Monitoren kunnen worden beheerd.

Webinars

In 2 webinars wordt toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen in het beheer en in de vragenlijsten:

  1. Een webinar over de vernieuwde monitor po/vo, op 23 november van 9.30 uur tot 11.00 uur. Aanmelden >>
  2. Een webinar over de vernieuwde monitor BoekStart in de kinderopvang, op 29 november van 9.30 uur tot 11.00 uur. Aanmelden >>

Toolkit

Nieuwe tools, zoals een instructie en de nieuwe vragenlijsten, worden zodra beschikbaar in de Toolkit geplaatst. 

Meer weten?

Heb je vragen over de komende meting? Neem voor vragen over BoekStart contact op met Barbara Walraven en voor vragen over het po met Dia Wesseling.