Vooraankondiging: Leergang Informatiebeveiliging in de OB voorjaar 2022

Sinds 2020 wordt een ongekende toename in het aantal cybersecurityincidenten gemeten (bron: VPNgids). In een andere observatie onder het MKB door Interpolis, wordt vastgesteld dat cybersecurity vaak een blinde vlek is bij de inzet van ICT-middelen, en slechts basale beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Probiblio ontwikkelt in samenwerking met een deskundige docent een leergang informatiebeveiliging, in de vorm van 4 werkbijeenkomsten voor verantwoordelijken bij bibliotheken. De leergang gaat in op risico’s die voor bibliotheken relevant zijn.

Bij veel instanties (en dus ook bibliotheken) ontbreekt kennis over relevante wet- en regelgeving. De adoptie van nieuwe toepassingen en technologieën gaat veel harder dan de bijbehorende beveiliging, en cybercrime is een redelijk abstract fenomeen totdat het wordt meegemaakt: dan wordt snel duidelijk dat de impact op de organisatie en dienstverlening meestal groot is.

Inzicht in de eigen organisatie

Tijdens de leergang brengen deelnemers de risico’s in de eigen organisatie in kaart, en voeren daar gepaste acties op uit (risicomanagement), maken collega’s bewust van cybersecurityrisico’s, en treffen maatregelen zodat de organisatie voortaan adequaat reageert op een cybersecurityincident.

Abonnees van de Privacy & Informatiebeveiliging nieuwsbrief ontvangen nadere informatie in hun mailbox zodra die beschikbaar is.
Ben je nog geen abonnee op deze nieuwsbrief? Meld je hier aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit artikel of overige vragen, mail naar de privacy servicedesk.

Dit artikel is bedoeld voor Privacy Coördinatoren van openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

De informatie verstrekt door de Privacy Servicedesk is informatief bedoeld. Hoewel ze met zorg is samengesteld, kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. De informatie bevat geen juridisch advies. Probiblio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor handelen door uzelf of door derden op basis van de informatie in dit bericht. Voorts zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Probiblio van toepassing op de Privacy Servicedesk.