Werk ook in 2022 samen met andere bibliotheken aan de borging van de IDO-dienstverlening

Hoe borg je de dienstverlening van je Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)? In 2021 zijn we samen met 7 geïnteresseerde bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland gedoken op twee onderwerpen die hiermee te maken hebben. Namelijk het Ontwikkelplein, en de verbinding tussen het IDO en andere programma’s van de educatief maatschappelijke bibliotheek. De vorm en invulling van de twee themagroepen heeft deelnemende bibliotheken een concrete verkenning, inhoudelijke en procesmatige kennis en bruikbare tools opgeleverd. Lees onze terugblik en meld je aan voor volgend jaar!

Door Josja Pieterse en Floor Banning, adviseurs Basisvaardigheden, 14 december 2021

Themagroep ‘IDO en de EMB’

Binnen de themagroep ‘IDO en EMB’ begonnen we met een verkenning van de term ‘educatief maatschappelijke bibliotheek’. Wat betekent deze term algemeen en lokaal? We verzamelden een overzicht van de hele EMB-dienstverlening en bedachten hoe het lokale EMB-verhaal beter en met name ook visueel te delen is.

Vervolgens zijn we verbindingen gaan leggen vanuit het IDO naar andere EMB-programma’s. Ondersteunend hierbij was het format ‘De educatief maatschappelijke bibliotheek in verbinding’. Dit format biedt handvatten om intern het gesprek aan te gaan met bibliotheekcollega's over verbindingskansen- en uitdagingen. Download het format en de toelichting en ga gelijk aan de slag!

Bibliotheken in deze themagroep deelden ideeën en reflecteerden gezamenlijk op lokale praktijksituaties. Het resultaat is dat ze concrete acties kennen waarmee ze de schakels tussen het IDO en andere programma’s kunnen versterken en benutten. Denk aan: een presentatie over het IDO op verschillende dBos-scholen aan het team van leerkrachten. En de deelnemers van een mamacafé rondleiden door de bibliotheek en de IDO-dienstverlening aan hen laten zien.

Themagroep ‘het Ontwikkelplein’

Tijdens de themagroep ‘het Ontwikkelplein’ wisselen we ervaringen uit, doen we inspiratie op en verkennen we dit relatief nieuwe concept. Er is geen blauwdruk voor hoe een Ontwikkelplein moet worden ingericht en vormgegeven, maar de kern is dat de bibliotheek één plek inricht waar maatschappelijke hulp en non-formeel leeraanbod bij elkaar komt. Inwoners kunnen hier terecht voor betrouwbare informatie, persoonlijk advies, praktische hulp of ondersteuning bij leren en ontwikkelen. Zie ook onze ‘handreiking voor het werken met een Ontwikkelplein’, met voor elke fase handige tips en praktische handvatten.

Tijdens de themagroep besteden we aandacht aan lokale situaties en diverse invullingen en gaan we gezamenlijk op zoek naar wat werkt voor de deelnemende bibliotheken. In de afgelopen bijeenkomsten gingen we met elkaar in gesprek over: wat is een Ontwikkelplein, waarom past een Ontwikkelplein bij jou bibliotheek en welke aspecten komen hierbij kijken? Tijdens dit laatste onderdeel kwamen onderwerpen als financiën, partners, verhoudingen, doelgroep(en), personeel en het schrijven van een projectplan naar voren.

Bovendien zijn we op inspiratiebezoek bij Bibliotheek AanZet geweest. We bekeken hun Ontwikkelplein in Dordrecht en gingen in gesprek met medewerkers. De themagroep biedt ruimte voor het inbrengen van vraagstukken, brainstormen, ophalen van input en het uitdiepen van diverse onderdelen. 

Doe mee aan onze themagroepen in 2022!

In 2022 staan deze twee themagroepen open voor nieuwe deelnemende bibliotheken. Pak jij deze kans om samen met andere bibliotheken via het Ontwikkelplein of een meer verbonden educatief maatschappelijke bibliotheek de IDO-dienstverlening door te ontwikkelen en te borgen? Meld je dan aan via: basisvaardigheden@probiblio.nl. In een jaar komen we gemiddeld gezien 4 keer (digitaal) bij elkaar.