Afdelingsmanager (32 tot 36 uur per week)

Een Inspirerende Aanvoerder 

De inhoud van de functie

Wij zijn op zoek naar een verbindende en resultaatgerichte leidinggevende die samen met de inhoudelijke experts de dienstverlening en profilering de komende jaren versterkt en vernieuwt. Het betreft een nieuwe functie die ontstaat door de samenvoeging van drie teams tot één afdeling van dertien adviseurs. Je bent verantwoordelijk voor het aanjagen van innovatie waarvoor je een actuele en eigen visie op de relevante ontwikkelingen hebt. Daarbij is van belang dat je niet alleen oog hebt voor behoefte van de bibliotheken in ons netwerk, maar ook voor de opdracht en kaders vanuit de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Ben je ondernemend, word je enthousiast van maatschappelijke onderwerpen en weet je hoe leiding te geven aan hoogopgeleide professionals? Dan is dit de baan voor jou! 

De afdeling

Bibliotheken zijn in een transitie van een ‘uitleenbedrijf’ naar een organisatie die zich richt op maatschappelijke en educatieve vraagstukken. Bibliotheken spelen een belangrijke rol bij onder meer het bevorderen van digitale vaardigheden en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Zij stellen zich tot taak dat alle burgers mee kunnen doen in de maatschappij, nu en in de toekomst. Probiblio ondersteunt bibliotheken bij deze transitie en bevordert vernieuwing.

De afdeling bestaat uit een samenvoeging van de volgende drie domeinen:

 • Educatie 0-18 is vooral gericht op het ondersteunen van bibliotheken bij hun samenwerking met kinderopvang en onderwijs, van VVE tot VO. Het gaat hierbij primair om bevorderen van leesplezier en leesvaardigheid.
 • Basisvaardigheden is gericht op de dienstverlening van bibliotheken bij het zelfredzaam maken van burgers. De ondersteuning van de Bibliotheek is zowel gericht op taalvaardigheid als op digitale en financiële vaardigheden. Hierbij wordt nauwe samenwerking met lokale partners gezocht.
 • 21st Century Skills ondersteunt bibliotheken bij het vormgeven van hun programmering rondom nieuwe vaardigheden zoals computational thinking en informatievaardigheden.

Wij zoeken

 • Een stevige, enthousiasmerende persoonlijkheid met een goed gevoel voor verhoudingen en belangen, die makkelijk op diverse niveaus kan communiceren.
 • Een ondernemende collega die kansen en ontwikkelingen tijdig weet te vertalen naar (innovaties in) het portfolio.
 • Iemand die onderwerpen en partijen weet te verbinden, en die mensen en middelen in beweging krijgt.

Kwalificaties

 • Opleiding en werk-/denkniveau WO
 • Tenminste tien jaar werkervaring waarvan tenminste vijf jaar leidinggevende ervaring
 • Ervaring met integraal management
 • Ervaring met advisering/ consultancy
 • Ervaring met besluitvormingsprocessen binnen een bestuurlijk / politiek krachtenveld
 • Ondernemend en resultaatgericht
 • Organisatie- en omgevingssensitief 

Ons aanbod

Je gaat (samen)werken in de business unit Educatie, Organisatie en Marketing met in totaal vier teams/afdelingen die bibliotheken op diverse domeinen adviseren en ondersteunen. Als afdelingsmanager heb je uiteraard ruimte om je werk naar eigen inzicht in te delen. Er zijn diverse mogelijkheden om een inhoudelijke bijdrage te leveren, zoals multi-disciplinaire projecten, individuele klantopdrachten of landelijke overlegorganen. Dit is mede afhankelijk van de ervaring die je meebrengt.

Je krijgt een bij je opleiding en ervaring passend salaris (schaal 12, maximaal € 5.814 bruto bij een aanstelling van 36 uur). 

Over Probiblio

Probiblio is een actieve en innovatieve netwerkpartner voor het openbaar bibliotheekwerk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het is onze opdracht om vernieuwingen te realiseren met en voor de bibliotheken in beide provincies. Daarbij zorgen wij voor het optimaal benutten van alles wat ontwikkeld wordt en organiseren wij samenwerking en kennisuitwisseling binnen onze netwerken. 

Informatie en reacties

Voor toelichting op deze vacature kun je contact opnemen met Elisabeth Duijser, tel 06 14 30 29 06. Stuur je gemotiveerde sollicitatie en CV met vermelding van de functietitel naar vacature@probiblio.nl, t.a.v, Elisabeth Duijser. Sollicitaties moeten uiterlijk 18 mei 2018 in ons bezit zijn.