Zo maakte Bibliotheek Amstelland van marketing een succes

Hoe kunnen we ons bereik laten groeien en ons merk versterken? Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van marketing en hoe trek je samen op met andere teams in de organisatie? Met deze vragen ging Bibliotheek Amstelland afgelopen jaren aan de slag. Voormalig marketeer bij Bibliotheek Amstelland, Auke van der Meer, deelt zijn ervaringen.

Ambities en ontwikkelingen

Auke van der Meer werkte tot halverwege 2022 als marketeer bij Bibliotheek Amstelland. Het werkgebied van Bibliotheek Amstelland bestaat uit zo’n 150.000 inwoners, met 4 bibliotheekvestigingen, 35 medewerkers en meer dan 100 vrijwilligers. Hij werkte samen met zijn marketingcommunicatieafdeling van 2,2 FTE (3 medewerkers).


Afbeelding: Auke van der Meer

De Bibliotheek Amstelland wil een bibliotheek met impact zijn en daarbij ambieerde Auke de rol als marketeer met impact. Zij maakten verschillende ontwikkelingen door met mooie resultaten:

 • Professionelere uitstraling
 • Strakkere organisatie van processen
 • Betere teamformatie en flexibele schil met inhuur
 • Directe aansturing van het MarCom-team
 • Marketing als vast onderdeel van MT

Dit leverde het volgende op:

 • Meer marketingondersteuning
 • Meer succesverhalen naar buiten
 • Meer sitebezoeken
 • Meer nieuwsbrieflezers
 • Meer activiteitenbezoekers
 • Enthousiaste politiek en partners

Het marketingteam introduceerden het merk-denken in de organisatie. Vanuit het gedachtegoed van internal branding draagt iedere medewerker bij aan het gewenste imago van een hartelijke en levenslustige bibliotheek. Juist die trotse en deskundige medewerkers zette Auke veelvuldig in om te laten zien waar de bibliotheek mee bezig was.

De bibliotheek ging meer doelgroepgericht werken door gebruik te maken van klantsegmenten. Dit is niet alleen voor de marketingcommunicatie waardevol, maar ook voor de keuzes bij bijvoorbeeld je activiteitenprogramma, de aanschaf van je collectie en de inrichting. Ook werd gestart met Customer Relationship Management (CRM), waarmee de bibliotheek steeds klantgerichter te werk ging.

Met de veranderende bibliotheek kwamen er nieuwe diensten die ze goed in de markt wilden zetten. Vanuit de invalshoek van marketing dacht Auke met zijn inhoudelijke collega’s mee, bijvoorbeeld met behulp van de Value Proposition Canvas Model (zie afbeelding 2). Dit is een klantenanalysetool voor de ontwikkeling van je diensten en producten. Door in kaart te brengen wat je klanten willen én juist willen vermijden, kun je je product- en dienstenaanbod aan laten sluiten op hun behoeften. Lees hier meer over het invullen van het model. Door al in vroegtijdig stadium mee te denken over je product, kun je meer impact hebben en hoef je niet alleen maar de promotie te verzorgen.


Afbeelding: Value proposition Canvas

Die klanten zette Auke trouwens regelmatig in als model voor fotoshoots. Dat leverde ‘echte’ foto’s op waar andere klanten zich in herkennen. Om als klant een product te kiezen moet je overtuigd zijn van de voordelen, maar ook het gevoel hebben dat het bij je past.

De positionering van de bibliotheek

Auke geeft aan dat Bibliotheek Amstelland de branchebewegingen goed in de gaten hield als inspiratie voor beleid. Zaken als het bibliotheekconvenant onderstrepen de waarde van de bibliotheek. Ze lieten deze bewegingen dan ook altijd doorklinken in het verhaal richting stakeholders. Om nog relevanter te zijn, haakten ze juist aan bij lokale speerpunten (zoals de internationalisering in Amstelveen). Om te blijven innoveren op marketingvlak, deden ze mee aan projecten die door Probiblio aangeboden worden. Zo ging Bibliotheek Amstelland o.a. aan de slag met internal branding, CRM en Mosaic. Daarnaast was de samenwerking met andere bibliotheken belangrijk. Waar lopen zij tegenaan, wat werkt bij hen goed en kun je misschien samen een efficiencyslag maken? Met een aantal andere bibliotheken met hetzelfde CRM-systeem richtten ze een werkgroep op om samen campagnes te ontwikkelen.

Hobbels

Natuurlijk liep niet alles altijd zoals gepland en liep Auke tegen dingen aan, vertelt hij: ‘Iedereen werkte met een enorme gedrevenheid, omdat we geloven in onze opdracht. Ieder team had zijn eigen jaarplan en eigenlijk was het gewoon veel te veel. Dat zorgde ervoor dat we dingen niet voor de volle 100% afmaakten en we te snel naar de volgende uitdaging vlogen. We zijn als MT dichter bij elkaar gekomen en hebben de plannen meer op elkaar afgestemd. Keuzes maken blijft natuurlijk wel een ding. Maar wanneer je samen hetzelfde doel nastreeft wordt het werk veel leuker.’

Ondanks tegenslagen, gaan zaken soms ook opeens ‘vliegen’. Auke geeft aan dat de volgende dingen hebben geholpen om met zijn afdeling succes te behalen:

 • Meer overzicht in de werkzaamheden van het team en de werkprocessen helder maken.
 • Voldoende menskracht, waarbij het mogelijk is om wanneer nodig extra mankracht in te huren.
 • Successen delen: op het sociale intranet worden dagelijks succesjes en leuke momenten in de bibliotheek gedeeld door de medewerkers.
 • Heldere en praktische visie: een merkpositionering als kompas voor de organisatie, de teams en medewerkers. Op die manier wist iedereen wat de gewenste uitstraling was en konden alle collega’s van Bibliotheek Amstelland hieraan werken en er plezier in krijgen.
 • Samen starten: van persoonlijke ambities naar gezamenlijke jaarplannen. Door samen te starten, werk je toe aan meer invloed, minder ad hoc, meer begrip voor elkaar en meer werkplezier.
 • Draagvlak: plannen die alleen werken als anderen ervoor gaan rennen. Door aan draagvlak te werken, voel je een gedeelde verantwoordelijkheid, betere resultaten en meer plezier.
 • Leuke dingen doen! Bedenk, creëer en doe leuke dingen samen met je collega’s!


Afbeeldingen: Merkgids van Bibliotheek Amstelland

Ook aan de slag met de positie van marketing bij jouw bibliotheek?

Wil je net als Bibliotheek Amstelland inzicht in de positie van marketing bij jouw bibliotheek? Wil je doorpraten over onderwerpen als Internal branding, CRM, Mosaic of de andere oplossingen die Auke aandraagt? Neem dan contact met ons op via marketingadvies@probiblio.nl.

Lees ook:

Maart 2023