Zomerlunches: tijd voor reflectie en ontmoeting

In de zomer is er vaak even tijd voor reflectie en daarom organiseerde het team educatie (onderwijs & kinderopvang) de afgelopen maanden 3 keer een zomerlunch voor kleine groepen collega's uit het middenmanagement educatie.

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de collega’s vooral trots zijn op hun team en de goede contacten met de scholen en dat ze niet meer willen investeren in ‘los’, ‘leuk’ en ‘gratis’ aanbod. Ook moet het eens afgelopen zijn met alles maar willen blijven doen: Keuzes maken, is het motto!

En keuzes maken valt niet mee, want er zijn nog genoeg ambities en verbeterplannen genoemd, o.a.:

  • Meer weten over HR(D) zaken
  • Meer zicht krijgen op financiën
  • Digitale geletterdheid integreren in het programma de Bibliotheek op school
  • Beter profileren en positioneren
  • Samenwerken met andere (culturele) partners
  • Planmatiger werken

Deze onderwerpen neemt Probiblio mee in de plannen in de vorm van concrete trainingen, werksessies en trajecten in de tweede helft van 2021 en 2022. Ook gaan we kijken hoe we deze geslaagde zomerlunches een vervolg kunnen geven.

'Fijn om collega's te ontmoeten en zo je netwerk uit te breiden. Zeker in deze tijd waarin live bijeenkomsten schaars zijn.'

(Deelnemer zomerlunch 20 juli)

Ook eens bij een zomerlunch aanwezig zijn?

Was je als manager, teamleider, programmacoördinator (of één van de andere functietitels in de strategisch/tactische laag van de organisatie) niet aanwezig bij de zomerlunch en wil je de volgende keer graag uitgenodigd worden, stuur dan een mail naar Dia Wesseling.

September 2021