Strategische Personeelsontwikkeling

Strategische Personeelsontwikkeling

Strategische personeelsontwikkeling geeft de bibliotheken inzicht in de gewenste personele bezetting om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Hiermee kan het strategisch HR-beleid worden ontwikkeld en kunnen de in-, door- en uitstroomplannen voor de komende jaren worden opgesteld. 

Maaike Verhoeven

Heb je vragen? Neem contact
op met Maaike Verhoeven
Neem contact op
Maaike Verhoeven - Meedoen met de maatschappij

Jaarlijks leveren bibliotheken jaarplannen op met daarin omschreven wat de ambities zijn voor het komende jaar. Deze zijn vaak uitgeschreven in concrete activiteiten, de resultaten en de bijbehorende geldstromen. Hoe zit het met de medewerkers die de jaarplannen gaan uitvoeren? Heb je als bibliotheek de juiste medewerkers in huis? Hoe zorg je er voor dat iedereen de juiste kennis, vaardigheden en competenties heeft? En hoe ga je om met de uitstroom door pensionering in de komende jaren? Waar zit je talent en wie kan misschien niet meer optimaal bijdragen door alle nieuwe ontwikkelingen?

Samen met de bibliotheken ontwikkelde Probiblio het stappenplan Strategische personeelsontwikkeling zodat je als bibliotheek stapsgewijs dit proces kan door lopen.

Het stappenplan is ontwikkeld door de HR- adviseurs van bibliotheek Westland, bibliotheek Oostland, Gemeentebibliotheek Den Haag, bibliotheek Schiedam en Probiblio.

Maaike Verhoeven

Maaike Verhoeven

Bel of mail Maaike Verhoeven!
Onze expert op het gebied van Strategische Personeelsontwikkeling

mverhoeven@probiblio.nl 06 36 22 33 99

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.