Onze 5 opgaven

De samenleving verandert, en daarmee de rol van de bibliotheek. Om de maatschappelijke waarde van de bibliotheek te versterken, werken we samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland aan vijf grote opgaven. Elk jaar opnieuw bekijken we welke activiteiten nodig zijn om onze ambities waar te maken en aan nieuwe wetgeving te voldoen.

Opgave 1: Geletterdheid

Taal versterkt je positie in de samenleving.

Bibliotheken doen hun uiterste best om mensen de Nederlandse taal bij te brengen of hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren. Dat gebeurt vaak op de locaties zelf, maar ook in samenwerking met scholen. Om kinderen en volwassen aan het lezen te krijgen en zich erin te bekwamen, adviseert Probiblio de bibliotheken op het gebied van effectief leesonderwijs, (digitale) geletterdheid en meertaligheid. Door initiatieven als de Bibliotheek op school (dBos), BoekStart, BoekToer en Leesclubs zijn al duizenden mensen de taal beter gaan begrijpen. Ze staan nu sterker in de samenleving dan ooit.

Meisje met boek van boven gezien in Bibliotheek Eemnes

Opgave 2: Meedoen met de maatschappij

De bibliotheek is een plek voor iedereen.

De bibliotheek is een plek voor iedereen. Voor mensen die lekker willen lezen. Voor mensen die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. Voor mensen die hun kennis willen vergroten. En voor mensen die hun talenten willen ontplooien. Persoonlijke ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid zijn o zo belangrijk. Wij helpen bibliotheken om uit te groeien tot een third place en doelgroepen te bereiken die moeite hebben met rekenen en taal en kwesties als burgerschap. Maar we bedenken ook challenges waarmee kinderen hun digitale skills ontwikkelen, online, maar ook in de bieb zelf.

Bezoeker in scootmobiel pakt boek uit de kast in bibliotheek Eemnes

Opgave 3: Digitale geletterdheid

Wegwijs in de digitale wereld.

Digitalisering heeft impact op ieders leven. Daarom proberen bibliotheken kinderen en volwassenen wegwijs te maken in de digitale wereld en bieden wij de gewenste ondersteuning. Probiblio helpt bibliotheken bijvoorbeeld met de implementatie van het Informatiepunt Digitale Overheid op hun locatie, zodat bezoekers leren hoe ze online overheidsdiensten kunnen gebruiken. En met ons product DigiSnacks inspireren we organisaties om via micro-learning het leven van mensen te verrijken. De digitale wereld is overal om ons heen. Daarom blijven we programma’s bedenken die mensen motiveren om digitalisering te omarmen en niet buiten de samenleving komen te staan.

Een jongetje maakt met een Ipad een foto van zijn tekening

Opgave 4: Strategie en beleid

De toekomst verlangt wendbaarheid.

Wat verwachten mensen van hun bibliotheek? Hoe geef je daar handen en voeten aan? Probiblio ondersteunt bibliotheken bij diverse organisatorische vraagstukken. We zoeken bijvoorbeeld naar manieren om een optimale klantbeleving te garanderen en geven beleids- en bedrijfsmatig advies. We faciliteren samenwerkingen met interessante partners, zoals de Voedselbank en bouwen netwerken waar bibliotheken hun voordeel mee kunnen doen.
Een continu veranderende wereld vraagt om wendbaarheid en innovatie. Op basis van data en onderzoek zijn we in staat om toekomstige ontwikkelingen beter in te schatten. Met onze inzichten helpen we bibliotheken de juiste strategische keuzes te maken en adequaat beleid te formuleren.

Adviseur in gesprek met een bibliotheekmedewerker op Projectendag 2022

Opgave 5: De effectieve bibliotheek

De weg naar professionaliteit.

Om maatschappelijke waarde te creëren is professionaliteit een belangrijke voorwaarde. Probiblio voegt de daad bij het woord. Door processen te stroomlijnen en organisaties efficiënter in te richten, boeken we aantoonbaar resultaat. We brengen informatiemanagement op orde, adviseren over automatisering en optimaliseren de logistiek. Een professionele bibliotheeksector leidt tot meer werkplezier, meer financiële armslag en een grotere klanttevredenheid.