HR en vrijwilligers

Medewerkers en vrijwilligers zijn het kloppende hart van een bibliotheekorganisatie. In samenwerking met toonaangevende organisaties, ontwikkelen we strategieën om jouw personeel optimaal te behouden en in te zetten. Wij zijn je partner voor zowel praktische problemen als professionele vraagstukken op het gebied van werving en selectie, doorstroom en ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, en we denken mee met strategisch hr-beleid. Stap in de toekomst vol potentie en groei met Probiblio.
Illustratie voor HR & Vrijwilligers

Projecten open voor inschrijving

Man onherkenbaar in de bibliotheek

Mystery guest onderzoek

Een vrouwelijke docent leest voor aan jonge kinderen

Werktraject Herijking samenwerking onderwijs

Twee docenten in een klaslokaal in overleg

Pilot academische duo's in de Bibliotheek op school

Bibliotheekmedewerker zoekt iets op in de computer

Coaching voor collectiespecialisten

Vorige
Volgende

Verdiep je kennis van HR en vrijwilligers

22 jan
Strategisch HR-beleid
Event

Werkatelier skillsbased selecteren (gespreksvoering)

Project

Coaching voor collectiespecialisten

Werken met vrijwilligers
Publicatie

Rekenmodel kosten inzet vrijwilligers

Werken met vrijwilligers
Blog

Bijeenkomst De professionele vrijwilligersorganisatie: hoe zet je vrijwilligers strategisch in?

Strategisch HR-beleid
Werken met vrijwilligers
Project

Werktraject Vitaliteitsbeleid

Werken met vrijwilligers
Project

Werktraject Strategische personeelsplanning

Werken met vrijwilligers
Project

Werken met vrijwilligers

Project

Werktraject Strategisch HR-beleid

Vitaliteit
Blog

5 tips voor duurzame inzetbaarheid, welzijn en werkgeluk van medewerkers

Diversiteit en inclusie
Strategische personeelsplanning
Blog

Tips voor instroom, doorstroom en uitstroom

Digitale geletterdheid
Leesbevordering
Primair onderwijs
Project

Pilot academische duo's in de Bibliotheek op school

Digitale geletterdheid
Leesbevordering
Primair onderwijs
Strategisch advies
Voortgezet onderwijs
Project

Werktraject Herijking samenwerking onderwijs

Customer experience
Klantgericht werken
Werken met vrijwilligers
Project

Mystery guest onderzoek

Kinderopvang
Meertaligheid
Trainingen

Trainingen Meertaligheid

12 dec
Werken met vrijwilligers
Event

Online bijeenkomst vrijwilligerscoördinatoren