Over Probiblio

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat bibliotheken een flinke transformatie doormaken. Het zijn meer en meer plekken waar mensen elkaar ontmoeten en hulp en informatie krijgen die hen verder brengt op persoonlijk, cultureel of maatschappelijk vlak. Bij die verandering kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Probiblio doet dat, vanuit haar wettelijke taak maar vooral vanuit grote betrokkenheid en een warm hart voor de bibliotheken!

Ons team van gedreven adviseurs en specialisten – ieder op hun eigen vakgebied – is altijd op zoek naar het beste resultaat. Want elke bibliotheekorganisatie is anders. Een bieb met een streekfunctie zit met andere vraagstukken dan een bieb in de stad. Dankzij onze expertise en wendbaarheid hebben we op alle vragen antwoord.

adviseursEdonetwerkdagzh_2

Bij Probiblio werken ruim 100 medewerkers, van chauffeur en onderzoeker tot hr- en marketingspecialist. Onze kennis is een bron van inspiratie waar bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland continu uit kunnen putten. Op basis van onderzoek en data, verschaffen we steeds nieuwe inzichten. Een greep uit onze activiteiten:

  • We geven advies over digitalisering, HR-vraagstukken en bedrijfsvoering.
  • We adviseren bibliotheken op het gebied van effectief leesonderwijs, (digitale) geletterdheid en meertaligheid.
  • We ontwikkelen slimme programma’s voor kinderen én volwassenen die moeite hebben met taal, rekenen en andere basisvaardigheden.
  • We bedenken marketingacties en -strategieën om alle activiteiten van bibliotheken bij het publiek onder de aandacht te brengen.
  • We vervoeren boeken en materialen van en naar bibliotheken en scholen.
  • We denken mee over een actuele bibliotheekcollectie en verrassende programmering.

Bibliotheken verbinden onze samenleving. Met onze professionele dienstverlening doen we er alles aan om deze maatschappelijke waarde verder te vergroten. Dat is onze belofte!

Ons werkgebied

Probiblio ondersteunt de 37 bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland. Samen hebben zij ruim 230 vestigingen, en bovendien nog boekafhaalpunten, mobiele bibliotheken en minibiebs, van Texel tot het puntje van Goeree-Overflakkee.

Zo werken wij

Probiblio is een zogenoemde provinciale ondersteuningsinstelling. We hebben de opdracht om bibliotheken te helpen hun doelstellingen te behalen. Samen met provincies Noord- en Zuid-Holland bepalen we jaarlijks wat onze aandacht verdient. Momenteel werken we aan 5 ambitieuze opgaven: geletterdheid, meedoen aan de maatschappij, strategische keuzes, digitale ontwikkeling en de effectieve bibliotheek.

Lees alles over onze 5 opgaven
Meisje met boek van boven gezien in Bibliotheek Eemnes

Meerjarenbeleidsplan

Zonder visie of missie kom je nergens. Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 geeft richting aan onze activiteiten en onze organisatie. Wie meer wil weten over de Probiblio-manier van werken en onze focus op de bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland, nodigen we uit om de documenten hieronder te downloaden én te lezen.

Jaarverslag

Nieuwsgierig naar de projecten die we vorig jaar hebben gerealiseerd en wat we allemaal nog van plan zijn? In ons jaarverslag gaan we er dieper op in, met feiten en cijfers en inspirerende verhalen van onze medewerkers en collega’s van bibliotheken met wie we fijn samenwerken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Probiblio houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Hieronder verstaan we niet alleen de bedrijfsvoering, maar ook financiën, marketing en informatiemanagement. De raad adviseert onze directeur-bestuurder en fungeert als klankbord. Ze is tegelijkertijd zijn werkgever. De RvT is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De principes van de Governance Code voor de culturele sector – zorgvuldigheid, integriteit en transparantie – gelden hierbij als leidraad. Mevrouw Yvonne Walvisch is voorzitter van de raad.