'Als adviseur Basisvaardigheden bij Probiblio kan ik een grotere impact hebben'

'Als adviseur Basisvaardigheden bij Probiblio kan ik een grotere impact hebben'

Vanaf 1 juni 2022 heeft Probiblio twee nieuwe adviseurs Basisvaardigheden: Iris Coster en Elin Karlmark. Hun collega Josja Pieterse stelt ze graag aan je voor. 'Als adviseur bij Probiblio kan ik mijn opgedane kennis en praktijkervaring inzetten binnen een bredere context en in een groter werkgebied.'

Foto boven: Iris Coster (links) en Elin Karlmark.

Jullie hebben uiteenlopende achtergronden. Iris, wat is de rode draad die jou naar Probiblio heeft gebracht?

Iris: 'Voor mij begon de rode draad zo'n 8 jaar geleden. Als onderdeel van mijn derde jaar van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming (nu genaamd HBO Social Work) liep ik stage bij een welzijnsorganisatie. In een van de buurthuizen van mijn stageplek werd de training 'Taal voor het leven' van Stichting Lezen en Schrijven gegeven. Het was voor mij een échte eyeopener. Dat er in Nederland nog zoveel mensen moeite hebben met lezen en schrijven en de effecten daarvan op hun leven vond ik zo schrijnend, dat het me niet meer losliet.

'In 2017 kreeg ik de kans om in het werkveld aan de slag te gaan met dit onderwerp. Ik werd aangesteld als kwartiermaker van (toen nog) de Taalcoöperatie bij de Bibliotheek Schiedam. Binnen deze functie was ik verantwoordelijk voor het versterken en uitbreiden van de structuur van het taalnetwerk in Schiedam. Hierdoor deed ik een breed scala aan contacten op binnen in het Sociaal Domein. In eerste instantie lag de focus op taalvaardigheden, later ook op basisvaardigheden. Door projecten zoals bijvoorbeeld de dienstverlening van bibliotheken rondom de Belastingdienst, maar ook specifieke projecten met lokale partners binnen de domeinen gezondheid en sociaaljuridische vaardigheden.

'Als adviseur Basisvaardigheden bij Probiblio kan ik een nog grotere impact hebben. Ik kan mijn opgedane kennis en praktijkervaring nu namelijk inzetten binnen een bredere context en in een groter werkgebied.'

Foto boven: Iris Coster

Elin, wat is de rode draad die jou naar Probiblio heeft gebracht?

Elin: 'Verbinding. Ik ben drietalig opgevoed en heb me van kindsbeen af al beziggehouden met multiculturele communicatie; het verbinden van mensen met elkaar of hun omgeving via taal of door letterlijk te vertalen. Uiteindelijk resulteerde mijn talenknobbel in universitaire opleidingen Scandinavische Taal- & Letterkunde, Nederlands, Vertaalwetenschappen en Communicatie.

'Naast mijn werk als Europees Communicatiemanager bij verschillende multinationals heb ik me gedurende mijn loopbaan ook altijd actief ingezet als vrijwilliger. Mijn focus lag ook hier altijd bij verbinding. Zo ben ik taalbuddy voor vluchtelingen bij  VluchtelingenWerk. En geef ik communicatie- en sollicitatietrainingen voor NT1'ers met afstand tot de arbeidsmarkt en zelfredzaamheidstrainingen voor ‘kwetsbare’ vrouwen via het Rode Kruis. 

'Vorig jaar besloot ik om na 20 jaar de commerciële wereld gedag te zeggen. Ik wilde me liever fulltime inzetten voor bovengenoemde doelgroepen en mijn opgedane competenties inzetten in het sociale domein, waar de impact groter zou zijn. Met die gedachte ging ik voor een jaar bij Trainingscentrum Werk (WPI) van de Gemeente Amsterdam aan de slag. Ik gaf er een self-assessment training aan mensen die een eerste reintegratie stap zouden kunnen zetten. Voor velen zou de allereerste stap eigenlijk hulp bij het verbeteren van hun basisvaardigheden moeten zijn, maar tot mijn frustratie werd die stap volledig overgeslagen. Met de ambitie deze personen écht verder te helpen, ging ik op zoek naar structurele mogelijkheden om aan hun basisvaardigheden te kunnen werken. Ik werd getipt dat Probiblio een vacature had die me op het lijf geschreven zou zijn. En zo was het.'

Foto boven: Elin Karlmark

Jullie spreken allebei over impact vergroten. Wat betekent dat precies voor jullie?

Iris: 'Voor mij is de impact die ik nu kan maken tweeledig. Aan de ene kant kan ik mijn kennis en ervaring vanuit de praktijk nu delen met meer bibliotheken. Aan de andere kant deel ik deze ook in de interne samenwerkingen met collega's en met de provinciale en landelijke partners. Tot 31 mei 2022 was ik nog werkzaam in de bibliotheek. Hierdoor weet ik wat er speelt op de werkvloer en waar je als bibliotheekmedewerker en specialist basisvaardigheden tegenaan kan lopen.

'Daarnaast kan ik nu een doorvertaling maken van lokale projecten naar landelijke werkgroepen, bijvoorbeeld binnen het onderdeel gezondheidsvaardigheden. De Bibliotheek Schiedam werkt nauw samen met een huisartsenpraktijk in de wijk op het gebied van taal- en digitale vaardigheden. De samenwerking begon klein met een doorverwijzing richting het DigiTaalhuis en werd door de komst van het patiëntenportaal uitgebreid naar aanbod op digitale vaardigheden. In deze samenwerking is het interessant om te zien hoe de referentiekaders van de bibliotheek, de huisartsenpraktijk en de patiënt of klant van elkaar verschillen en ze toch tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Vanuit mijn nieuwe functie bij Probiblio sluit ik nu aan bij de landelijke werkgroep gezondheidsvaardigheden bij SPN, waar ik mijn opgedane kennis en ervaring kan inzetten om in een vroeg stadium mee te doen en te denken.'

Elin: 'De spanwijdte van Probiblio als organisatie is opvallend. Je hebt als adviseur een brede adviesfunctie: je zet jouw kennis niet alleen in in binnen je eigen domein, maar legt ook verbanden met landelijke ontwikkelingen op andere gebieden. Dat doe je samen met collega's van andere specialisaties zoals marketing, organisatieadvies, logistiek en collectie. De Probiblio-adviseurs zoeken uit, hebben een brede blik en zijn zo echt waardevolle sparringpartners. Dat spreekt mij enorm aan.'

Jullie zijn nu twee maanden werkzaam bij Probiblio. Waar gaan jullie je het komend jaar mee bezig houden?

Iris: 'Ik ga mij bezighouden met gezondheidsvaardigheden, digitale inclusie, de positie basisvaardigheden in het netwerk en de wijkscans laaggeletterdheid en digitale basisvaardigheden.'

Elin: 'Ik focus mij op HRM voor specialisten basisvaardigheden en vrijwilligers, Taalhuis-certificering, inburgering en ook digitale inclusie.'

Wil je nader kennismaken met onze adviseurs? Neem contact op met Iris Coster (06 40 66 54 29) of met Elin Karlmark (06 43 07 71 40). Op 22 september 2022 organiseren Iris en Elin een training over effectieve netwerksamenwerking in het sociaal domein. Hoe krijg je partners mee in je opdracht (en subsidie)? En hoe richt je de samenwerking optimaal in, om op effectieve wijze die resultaten te kunnen behalen die met een individuele aanpak onbereikbaar zouden blijven? Klik hier voor meer informatie en meld je aan!

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Josja Pieterse