Toegankelijkheid

Probiblio streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

Bij Probiblio streven we naar het bieden van een inclusieve en toegankelijke online omgeving voor al onze bezoekers. Wij geloven dat iedereen, ongeacht hun beperking, het recht heeft om volledig en gelijkwaardig toegang te hebben tot alle informatie en diensten die op onze website worden aangeboden.

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze website om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is voor mensen met een breed scala aan beperkingen, waaronder visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve en neurologische beperkingen.

Toegankelijkheidsverklaring

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk.

Lees onze gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring op Toegankelijkheidsverklaring.nl

Lees het uitgevoerde Toegankelijkheidsonderzoek op Swink.nl

Ervaar je een probleem?

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@probiblio.nl t.a.v. Communicatieteam of te bellen naar 023 55 46 100.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Je ontvangt een bevestiging van jouw mail.
  • Een medewerker neemt contact met je op en zorgt binnen 5 dagen voor een passende oplossing van je klacht.

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden met hoe de klacht is afgehandeld of is er te laat gereageerd? Neem contact op via info@probiblio.nl.