Lokale doorvertaling van de landelijke merkstrategie

Lokale doorvertaling van de landelijke merkstrategie

Met elkaar bouwen aan een merk waardoor we niet meer hoeven te vertellen dat de bibliotheek nog relevant is, en dat we meer zijn dan alleen boeken. Een stijging in leden en bezoekers. Hoe mooi zou dat zijn? Marketingadviseur Jet Govers vertelt hoe jouw bibliotheek meebouwt aan het sterke merk van De Bibliotheek. ‘Door lokaal het verhaal te gebruiken, zodat op landelijk- én lokaal niveau terug te zien is waar de bibliotheek voor staat.’

Hoe doe je dat dan; lokaal het merkverhaal van de bibliotheek uitdragen? Het verhaal kun je letterlijk gebruiken natuurlijk, of als basis gebruiken om er je eigen lokale twist aan te geven. De kern bij alle uitingen is dat we consistent uitdragen dat we de motor van de vaardige samenleving zijn.

Het merkverhaal is opgebouwd uit 5 pijlers, die in elke bibliotheek terugkomen (in wisselende verhoudingen). Hierbij zetten we de pijlers op een rij:

De Bibliotheek:

  1. is een laagdrempelige, veilige en waardevrije verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen;
  2. ondersteunt bij en biedt activiteiten voor ‘een leven lang ontwikkelen’, basisvaardigheden en vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid;
  3. is een essentiële partner bij stimuleren van leesplezier, bestrijden van laaggeletterdheid en het opdoen van digitale vaardigheden;
  4. biedt een informatiepunt voor vragen over de (digitale) overheid;
  5. biedt een fysieke én online collectie voor jeugd en volwassenen.

Vertaling naar communicatie en campagnes in jouw bibliotheek

Onderzoek eens of jouw bibliotheek nog beter kan aansluiten op het merkverhaal. Een goede oefening is door te kijken naar je communicatie. Hoe zie je deze pijlers nu terug in de communicatie van jouw bibliotheek? Is alles direct te zien op de homepage van de website? En in algemene stukken/flyers? Of hebben we het dan toch vooral over boeken en lidmaatschap? Door op deze manier eens met een frisse blik naar alles te kijken, kunnen we met elkaar zorgdragen voor een consistente merkbeleving.

Nog even teruglezen wat het merkverhaal nu precies inhoudt? Miranda de Jong, lid van de Commissie Marketing bij de VOB, vertelt er hier alles over in dit interview. 

Gebruik de landelijke huisstijl

De huisstijl van De Bibliotheek blijft een belangrijk element in de gezamenlijke herkenbaarheid. In de loop van 2021 wordt deze nog wat aangescherpt op basis van de vernieuwde merkpositionering. Hierover volgt meer informatie later dit jaar via de Commissie Marketing.

Gebruikt jouw bibliotheek de landelijke huisstijl niet? Dan kun je nog steeds het gezamenlijke verhaal en de 5 pijlers uitdragen binnen je eigen huisstijl. Zo blijven alle bibliotheken als één familie verbonden rond hetzelfde kernverhaal, ook al hebben sommige familieleden dan een andere naam aangenomen.

Versnippering tegengaan

Een volgende stap die de komende periode veel aandacht verdient, is het tegengaan van versnippering in alle communicatie-uitingen. Door veel proposities en samenwerkingen (denk bijvoorbeeld aan MLP, BoekStart, Taalhuis, Huis van Duurzaamheid, etc.) elk een eigen naam en logo te geven, is voor onze doelgroepen niet altijd meteen duidelijk dat dit allemaal onderdeel van de bibliotheek is. Door hier het bibliotheekmerk sterker in naar voren te laten komen, gaan al deze onderdelen bijdragen aan het laden van het bibliotheekmerk en verhaal. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker voor de bovenregionale producten. De VOB pakt daarin een rol en gaat het gesprek aan met enkele bovenregionale samenwerkingspartners. Toch adviseren we je hier ook zelf alert op te blijven binnen de eigen, lokale samenwerkingsverbanden.

Neem je collega’s mee in dit verhaal

Onze gasten en partners gaan het nieuwe verhaal pas echt voelen als het tot uitdrukking komt in alles wat we doen. Belangrijk is dus om al je collega’s mee te nemen in dit verhaal. Hoe kunnen zij in hun manier van communiceren, de inrichting van locaties, het gedrag in direct klantcontact, de programmering, etc. goed aansluiten op de gekozen richting? Begeleid je collega’s hierin en probeer mee te denken.

Meer over wat je als bibliotheek zelf kunt doen

Heb je de merkgids nog niet gezien? Download hier de merkgids. Wil je nog eens doorpraten over waar je als bibliotheek kunt beginnen met het aanscherpen van je positionering en aanhaken op de landelijke merkstrategie? Neem contact op met onze Marketingadviseurs via marketing@probiblio.nl 

Lees ook:

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Monique van der Loo