Advies Koerskit mediaopvoeding

Dienst Educatie
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Wil jij mediaopvoeding een vaste plek geven in jouw bibliotheek? De koerskit mediaopvoeding voor het jonge kind is een totaalpakket dat de bibliotheek helpt bij het maken van strategische keuzes. Van incidenteel naar een structureel aanbod.

In de adviessessie van 2,5 uur maken we gezamenlijk een concreet stappenplan voor mediaopvoeding voor jouw bibliotheek. We kijken naar vragen als: welke rol speelt de bibliotheek in het lokale sociale domein? Welke opdracht ligt er vanuit de eigen visie en de gemeentelijke en landelijke politiek? Welke doelgroep wil je bereiken? Wat bied je aan en past dat bij de gemaakte keuzes? Voor een succesvolle implementatie van deze koerskit is het aan te raden om een zo breed mogelijke selectie aan medewerkers aanwezig te laten zijn.

De kosten

De adviessessie is kosteloos.

Alles over advies koerskit mediaopvoeding

Publicatie
Educatie

Welkomstdocument Mediaopvoeding

Nieuws
Educatie

Nóg leuker voorlezen: koppel prentenboeken aan media voor kleintjes

Nieuws
Educatie

Gezinnen Eus en Jan Rot in podcastserie van de Bibliotheek

Toolkit
Educatie

Toolkit Mediaopvoeding