Effectonderzoek

Dienst Basisvaardigheden Educatie Programmering Strategie en beleid Marketing
Gepubliceerd op 05 oktober 2023

Wat zijn de effecten van je activiteit of dienst? Om daar meer inzicht in te krijgen kun je een effectonderzoek doen.

Probiblio bekijkt samen met de bibliotheek wat het doel is van de dienstverlening en wat goede indicatoren zijn om te weten in hoeverre je dat doel bereikt. Samen gaan we na welke informatie er al beschikbaar is en welk onderzoek we willen uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld zijn: enquêtes onder verschillende doelgroepen, interviews, observaties of kwantitatieve gegevensanalyse. Daarmee beschrijven we de korte of langere termijn effecten van de dienst op de gebruikers.

Met effectonderzoek krijg je meer inzicht in de effectiviteit van je werk en kun je je diensten verbeteren. Daarnaast kan effectonderzoek je helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal om financiers te overtuigen van de waarde van de bibliotheek.