Fondsenwerving als kans voor de bibliotheek

Blog Interview
Gepubliceerd op 09 november 2022

Op financieel gebied zijn en blijven het uitdagende tijden voor bibliotheken. Meer en meer wordt aanspraak gemaakt op cultureel ondernemerschap. Fondsenwerving biedt kansen om dat cultureel ondernemerschap verder te verstevigen en daarmee ook de maatschappelijke waarde van de bibliotheken te vergroten. Om bibliotheken hierbij te ondersteunen wordt op dit moment bij Probiblio dienstverlening ontwikkeld door 2 ervaren adviseurs. Wij stellen zich hieronder aan je voor.

Fondsenwerving

Fondsenwerving is een manier om extra externe financiering te verkrijgen voor maatschappelijke en culturele instellingen. De fondsen die worden geworven kunnen bestaan uit particuliere donaties, inkomsten uit loterijen, subsidies van overheden, private stichtingen, of van private organisaties (bedrijven). Denk daarbij bijvoorbeeld aan Fonds voor Cultuurparticipatie (overheid), Prins Bernhard Cultuurfonds (private stichting) of de VriendenLoterij.

Onze experts fondsenwerving: even voorstellen

Anca Becks-Tamminga is adviseur fondsenwerving. Samen met de bibliotheken gaat zij zich bezighouden met het ontwikkelen of het verdiepen van de strategie en beleid voor fondsenwerving bij de bibliotheek. Concrete vragen als: ‘hoe gaan wij als bibliotheek aan de slag met fondsenwerving’, ‘hoe en waar kunnen wij succesvolle aanvragen doen’ of ‘hoe kunnen wij meer uit onze fondsenwerving halen’ kunnen daarbij aan bod komen.

Hilde Swart is adviseur projectmanagement fondsenwerving. Zij richt zich met name op de projectmatige aanpak van fondsenwerving en het traject van verantwoording dat daarop volgt.

Hilde: ‘Het is meer dan alleen het aanvragen van een fonds, maar gaat ook om het managen van het project. En vervolgens over monitoren, evalueren en verantwoorden. Vragen over hoe je dat als bibliotheek doet, kan ik beantwoorden.’

Samen met bibliotheken ontwikkelen Anca en Hilde de nieuwe dienstverlening en brengen vraag en aanbod samen. De eerste gesprekken zijn gevoerd en er is duidelijk interesse voor dit onderwerp. Stel jezelf als bibliotheek eens de vraag: hoe kan fondsenwerving ons helpen om maatschappelijk relevant te zijn? En hoe kan het ons helpen om onze projecten te realiseren?

Wat levert fondsenwerving op?

Anca: ‘Het is altijd meer dan alleen geld. Het toont ook de maatschappelijke waarde aan en het geeft een soort van kwaliteitsstempel. Het laat zien dat de organisatie breed gedragen en gesteund wordt. Als een meetlat waaraan je kunt meten dat je ertoe doet!’