Programma Digitale Inclusie: “Samen kunnen we het bereik en effect vergroten”

Programma Digitale Inclusie: “Samen kunnen we het bereik en effect vergroten”

Vijftien ‘koploper-bibliotheken’ en acht publieke dienstverleners gaan vanaf juli 2019 samen burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Zes bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland behoren tot de koplopers die zich hiervoor in gaan zetten. We spraken met Martina Kranenburg, projectleider bij Bibliotheek Rotterdam over het project.

Ervaringen van Rotterdam

In Noord-Holland behoren Bibliotheek Gooi en Meer, De Bieb voor de Zaanstreek en Bibliotheek Kennemerwaard tot de kopgroep. In Zuid-Holland zijn dat Bibliotheek Katwijk, Bibliotheek AanZet en Bibliotheek Rotterdam. We vroegen Martina Kranenburg van Bibliotheek Rotterdam naar een eerste reactie.

Wat was jullie motivatie om je als kopgroep-bibliotheek aan te melden?

“Bibliotheek Rotterdam opent dit jaar een Leercentrum. Hier kan jong en oud terecht om te werken aan basisvaardigheden. Ondersteuning bij de digitale overheid hoort daar ook bij. Het project van de KB en de Manifestgroep sluit helemaal aan bij onze plannen, daarom zijn wij een koploperbibliotheek.”

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?

“De samenwerking met alle partners, zowel op wijk als op stedelijk niveau, en ook landelijk is enorm belangrijk. Samen met je partners bereik je de juiste doelgroep, kun je elkaars aanbod versterken en daardoor het bereik en effect vergroten. In Rotterdam werken wij nauw samen met de gemeente, het Leerwerkloket, maar ook met sociale en culturele partners in de wijk. Wij werken bij de Bibliotheek Rotterdam al met het UWV en de Belastingdienst samen en we gaan door het project met de Manifestgroep deze samenwerking versterken.”

Wat is de belangrijkste uitdaging?

“Het is belangrijk om goed te communiceren over dit project vanuit de bibliotheek, de KB en de Manifestgroep naar de doelgroep en de partners. Wie doet wat? We moeten als bibliotheek heel scherp hebben wat wij wel en niet doen. Er moeten heldere kaders zijn waarbinnen wij opereren. Zo moet bijvoorbeeld heel duidelijk zijn dat wij als bibliotheek ons niet gaan bezig houden met individuele casuïstiek die bij een van onze partners hoort. Wij zullen wel informeren en naar de juiste partner/instantie doorverwijzen. Hoe duidelijker dit is en ook communiceren naar de klant, hoe beter de klant weet wat hij aan ons heeft en hoe beter wij de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen waarborgen.”

Welk resultaat wil je komend jaar behalen?

“Wij openen dit jaar een Leercentrum Basisvaardigheden met daarbinnen een Taalinformatiepunt. Onze digitale leerlijn, digitale ondersteuning voor ouderen en het loket voor de ondersteuning bij de digitale overheid vallen daar ook in. Zo ontstaat er een mooi integraal aanbod voor alle Rotterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het om basisvaardigheden gaat.”

Over het Programma Digitale Inclusie

Landelijk dekkend netwerk

Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving en met vertrouwen gebruikmaken van digitale dienstverlening. Bibliotheken gaan hierbij ondersteuning bieden door samenwerking met publieke dienstverleners.

Manifestgroepen

De publieke dienstverleners zijn uitvoeringsorganisaties van de overheid: de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV, verenigd in de Manifestgroep. Deze Manifestgroep-partijen verwijzen mensen die moeite hebben met computers en internet naar een bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan computercursussen (Klik & Tik en Digisterker). Verder kunnen mensen in de bibliotheek terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid als zij vragen hebben over de dienstverlening van de Manifest-partijen. Daar worden zij verder geholpen met hun vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Bibliotheekmedewerkers helpen hen ter plekke of verwijzen door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie. Dit zijn organisaties zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vakbonden, ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners gemeente en zorgkantoren.

Ondersteuning vanuit de bibliotheek

De vijftien koploper-bibliotheken plaveien de weg voor verdere uitrol in de twee jaar daarna. In 2020 sluiten 65 volgende bibliotheken aan en in 2021 nog 70. Op die manier ontstaat er een landelijk dekkend netwerk. Bij de keuze van de vijftien bibliotheken is gekeken naar spreiding over het land, aard van het werkgebied en inhoudelijke criteria zoals de samenwerking met (lokale) partners. 

Subsidie

Voor de vijftien kopgroep-bibliotheken is per project een bedrag van € 25.000 beschikbaar. Daarnaast komt vanaf de zomer voor alle bibliotheken subsidie beschikbaar die ze bij de KB kunnen aanvragen. Het gaat om een bedrag van € 0,03 per inwoner in 2019 oplopend tot € 0,08 per inwoner in 2021. Daarbij komt een bedrag van € 0,02 per inwoner per jaar beschikbaar in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst.

Meer informatie

Ga naar de beschrijving van het Programma Digitale Inclusie

Ga naar de FAQ-pagina Digitale inclusie

Bekijk de animatie over het programma Digitale inclusie.

Meer nieuws