Themapublicatie De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk

Themapublicatie De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp, maar is vaak nog niet vastgelegd in het beleid van de bibliotheek. Dit blijkt uit de themarapportage De bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk, het vierde en laatste rapport dat Probiblio in opdracht van de provincie Zuid-Holland in 2019 maakte over maatschappelijke thema’s.

In deze rapportage kijkt Probiblio samen met duurzaamheidspecialist PHI-Factory vanuit 2 invalshoeken naar duurzaamheid: als onderdeel van de bedrijfsvoering en als onderdeel van de programmering van bibliotheken. Vragen waar in het onderzoek antwoorden op worden gezocht zijn onder andere: wat houdt het brede begrip duurzaamheid nu precies in en hoe gaan overheden hiermee om, hoe krijgen bibliotheken mogelijk te maken met duurzaamheid (denk aan de klimaataanpak) en wat zijn de uitdagingen, mogelijkheden en kansen voor bibliotheken? 

Download de themapublicatie Duurzaamheid

Neem voor vragen contact op met Berthy Nijhuis van Marktkennis.

De rol van de bibliotheek op het gebied van duurzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid vaak nog niet is vastgelegd in het beleid van de bibliotheek met als resultaat adhoc verduurzaming als er zaken vervangen moeten worden bijvoorbeeld. De bibliotheek ziet wel een potentiële rol voor zichzelf op het gebied van programmering van het thema duurzaamheid door informatieoverdracht en publiek debat en ontmoeting. Belangrijke partners bij dit thema zijn de (lokale) overheid, POI’s (provinciale ondersteuningsinstelling) en lokale kennispartners. Verder kan er aansluiting worden gezocht bij burgerinitiatieven.

Eerder kwamen drie publicaties beschikbaar over geletterdheid mbo, voortijdig schoolverlaten en geletterdheid jeugd 7-12 jaar. Lees hier meer over deze rapportages.

Vervolg Project De duurzame bibliotheek

Binnen het project De duurzame bibliotheek gaat Probiblio met een aantal Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken verder met de 2 invalshoeken uit het onderzoek. De resultaten van het project worden eind 2020 gedeeld met het hele netwerk. 

Meer nieuws