UItgangspunten van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Probiblio houdt toezicht op het bestuur, adviseert en ondersteunt de directeur-bestuurder.

De leden van de RvT zijn afkomstig uit het openbaar bestuur, not-for-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren en een goede sparringpartner te zijn, is de RvT als totaal competent op de volgende aandachtsgebieden:

  • Bedrijfsvoering in brede zin en organisatieontwikkeling
  • Financiën
  • Marketing, innovatie en nieuwe media
  • Maatschappelijke samenwerkingsrelaties
  • Informatiemanagement

De RvT is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren, neemt de statuten in acht en werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur:

  • Helder bestuur en zorgvuldig toezicht
  • Duidelijkheid
  • Integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen
  • Deskundig
  • Effectief bestuur en toezicht

De leden van de RvT hebben affiniteit met het inhoudelijke doel van Probiblio. Zij dragen met hun specifieke deskundigheid bij aan het geheel.

De volgende personen maken deel uit van de RvT van Probiblio:

Mevrouw M.J.C. Heeremans (voorzitter)
De heer M.F. Elkerbout
De heer P. van Klinken
Mevrouw F.P.M.M. Reestman
Mevrouw M. Steba