Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) neemt de statuten in acht en staat achter de principes van de Governance Code Cultuur. Een helder bestuur en zorgvuldig toezicht, duidelijkheid, integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen, deskundigheid en effectief bestuur en toezicht.

De RvT is verantwoordelijk voor het (financiële) toezicht. Hij vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder, staat deze met advies terzijde en functioneert als klankbord. De leden van de RvT zijn afkomstig uit het openbaar bestuur, de maatschappelijke en culturele sector en het bedrijfsleven

Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren is de RvT als totaal competent op de volgende aandachtsgebieden:

  • financiën en bedrijfsvoering in brede zin
  • personeels- en organisatieontwikkeling
  • maatschappelijke samenwerkingsrelaties en het werkterrein van openbare Bibliotheken
  • digitale ontwikkelingen die relevant zijn voor Bibliotheken
  • innovatie binnen en transitie van maatschappelijke organisaties

De RvT streeft naar diversiteit als geheel met een goede spreiding man/vrouw, leeftijd, achtergronden, deskundigheid en ervaring. Alle leden hebben:

  • affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling
  • voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren
  • een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel
  • de kunde om sparringpartner voor de directeur-bestuurder te zijn

Per 15 mei 2017 bestaat de RvT uit: Mevrouw M.J.C. Heeremans (voorzitter), de heer T. Brandenbarg (vice-voorzitter), de heer W. Castricum, de heer M.F. Elkerbout en de heer P. van Klinken.