Leesoffensief

Leesoffensief

Wat kunnen bibliotheken doen om de leesvaardigheid van jongeren te vergroten en hen met plezier te laten lezen? Samen met de bibliotheken Kennemerwaard, Amstelland en Haarlemmermeer heeft Probiblio een ondersteuningsprogramma ontwikkeld voor bibliotheken in Noord-Holland. Het programma geeft richting bij het invullen van activiteiten in het kader van het Leesoffensief. 

Caroline Heijer

Heb je vragen? Neem contact
op met Caroline Heijer
Neem contact op
Caroline Heijer - Geletterdheid

Over het Leesoffensief

In 2019 publiceerden de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur samen het rapport ‘Lees!: oproep tot een Leesoffensief’. Aanleiding was de zorgwekkende terugloop van de leesresultaten van Nederlandse jongeren, ook in vergelijking met andere landen. In oktober 2020 luidden 18 organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid de noodklok in een gezamenlijk manifest. Zij doen hierbij een dringend beroep op zowel de Onderwijs- als de Cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult.

Ook in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 dat per 30 september 2020 is ingegaan, leggen het bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. 

Lees ook:

Het provinciale programma voor Noord-Holland

Het ondersteuningsprogramma is ontwikkeld naar aanleiding van de wens van de directeuren van de SOOB (provinciale directieoverleg in Noord-Holland) om samen op te trekken in het kader van het Leesoffensief (zie hieronder). Daarbij willen zij zich nadrukkelijk richten op de stakeholders, zoals schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, centra voor kunst en cultuur en gemeenten.

Het ondersteuningsprogramma bestaat uit een traject van werkateliers en stakeholderbijeenkomsten, waarbij de lokale situatie het uitgangspunt vormt. Het traject is begin maart 2021 van start gegaan en loopt door tot in het najaar. Na afloop hebben bibliotheken een concreet stappenplan voor het Leesoffensief ontwikkeld en draagvlak gecreëerd bij de betrokken stakeholders.

Lees ook: 'Samenwerking Leesoffensief: "Ga op strategisch niveau het gesprek aan"'. Interview met Daphne Janson, directeur van Bibliotheek Amstelland en Erna Winters, directeur van ABC Huis (waar Bibliotheek Kennemerwaard onderdeel van is).

Vragen?

Heb je vragen over het Leesoffensief? Neem contact op met onze adviseurs Educatie Caroline Heijer of Barbara van Walraven.

Leesoffensief: initiatieven van bibliotheken en scholen in Noord-Holland

Wil je weten wat het Leesoffensief inhoudt en hoe bibliotheken in Noord-Holland eraan kunnen bijdragen? Bekijk deze video:

Nieuws

9 juli 2021: Stichting Lezen maakte de video 'Aan de slag met BoekStart en de Bibliotheek op school'. Deel hem met je gesprekspartners in het onderwijs en in de gemeente!

28 april 2021: 'Noord-Hollandse bibliotheken starten Leesoffensief' (Bibliotheekblad)

15 april 2021: ‘Samenwerking Leesoffensief: “Ga op strategisch niveau het gesprek aan”’. Interview met Daphne Janson, directeur van Bibliotheek Amstelland en Erna Winters, directeur van ABC Huis (waar Bibliotheek Kennemerland onderdeel van is).

15 maart 2021: Nationaal Programma Onderwijs biedt kansen voor bibliotheken

6 oktober 2020:Tijdelijke subsidieregels Leesoffensief, Koninklijke Bibliotheek(Staatcourant). Voor leesbevordering is een bedrag van 1 miljoen euro toegekend.

Caroline Heijer

Caroline Heijer

Bel of mail Caroline Heijer!
Onze expert op het gebied van Leesoffensief

CHeijer@probiblio.nl 06 12 99 12 44

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.