Leesoffensief

Leesoffensief

In verschillende gemeentes in het land werken bibliotheken en stakeholders uit onderwijs en politiek samen in een lokaal leesoffensief. Op basis van een gezamenlijk manifest werkt zo’n partnerschap aan het vergroten van de taalvaardigheid in de regio. Een belangrijke samenwerking, omdat uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren minder (goed kunnen) lezen. Dit is een belangrijke oorzaak van dalende taalvaardigheid. En dat terwijl goede taalvaardigheid onmisbaar is om deel te nemen aan de maatschappij.

Geert-Jan Davelaar

Heb je vragen? Neem contact
op met Geert-Jan Davelaar
Neem contact op
Geert-Jan Davelaar - Geletterdheid

Achtergrond van het Leesoffensief

In 2019 publiceerden de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur samen het rapport ‘Lees!: oproep tot een Leesoffensief’. Aanleiding was de zorgwekkende terugloop van de leesresultaten van Nederlandse jongeren, ook in vergelijking met andere landen. In oktober 2020 luidden 18 organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid de noodklok in een gezamenlijk manifest. Zij doen hierbij een dringend beroep op zowel de Onderwijs- als de Cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult.

Ook in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 dat per 30 september 2020 is ingegaan, leggen het bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. 

Lees ook:

Leesoffensief Rijnmond (2022 - nu)

Op initiatief van acht bibliotheken is in de regio Rijnmond een leesoffensief gestart. De samenwerking tussen bibliotheken, voortgezet onderwijs en gemeenten werd in juni 2022 feestelijk van start gegaan in het Taalenthuis van bibliotheek De Plataan in Vlaardingen.

Heel Rotterdam Leest! (2021 - nu)

Het platform Heel Rotterdam Leest zet zich in om lezen en leesplezier in de regio Rotterdam te bevorderen en onder aandacht te brengen bij Rotterdamse onderwijsprofessionals. Het Manifest Heel Rotterdam Leest! werd op 30 september 2021 ondertekend door bijna veertig Rotterdamse organisaties. Via het manifest geven scholen, hun samenwerkingspartners en de bibliotheek Rotterdam een gezamenlijk signaal af om in de komende jaren het belang van lezen nog meer uit te dragen en zich op structurele basis in te zetten om lezen vaker onder de aandacht te brengen.

In navolging van Rotterdam Leest wordt er ook in Den Haag gewerkt aan een leesoffensief.

Vragen?

Heb je vragen over het Leesoffensief? Neem contact op met onze adviseur Educatie Geert-Jan Davelaar.

Leesoffensief Noord-Holland (2021)

Op initiatief van de directeuren van de SOOB (provinciale directieoverleg in Noord-Holland) startte begin maart 2021 het Leesoffensief Noord-Holland. Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, centra voor kunst en cultuur en gemeenten werden opgeroepen om gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot.

Het ondersteuningsprogramma bestond uit een traject van werkateliers en stakeholderbijeenkomsten, waarbij de lokale situatie het uitgangspunt vormt. Het doel: een goede lokale samenwerking om ontlezing bij kinderen en jongeren aan te pakken. Het leesoffensief werd eind 2021 afgesloten met een online conferentie. Onder leiding van gastheer Thomas van Dalen deelden verschillende inspirerende sprekers hun visie en ideeën met het online publiek.

Wil je weten wat het Leesoffensief inhoudt en hoe bibliotheken hieraan kunnen bijdragen? Bekijk deze video:

Lees/bekijk ook:

Nieuws

9 juli 2021: Stichting Lezen maakte de video 'Aan de slag met BoekStart en de Bibliotheek op school'. Deel hem met je gesprekspartners in het onderwijs en in de gemeente!

Geert-Jan Davelaar

Geert-Jan Davelaar

Bel of mail Geert-Jan Davelaar!
Onze expert op het gebied van Leesoffensief

gdavelaar@probiblio.nl 06 24 53 73 31

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.