VoorleesExpress

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt een vrijwilliger eens per week bij een taalarm gezin thuis om voor te lezen, taalspelletjes te doen en om de ouders praktische hulp te bieden in de taalstimulering van hun kinderen (tot 9 jaar). Samen met de ouders wordt ernaar gestreefd dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. De erkende en bewezen effectieve VoorleesExpress-methodiek heeft tot doel het voorkomen van taalachterstanden en het verminderen van laaggeletterdheid. Door deel te nemen aan de VoorleesExpress leveren bibliotheken en samenwerkingspartners een bijdrage aan het realiseren van de ambities voor ‘Tel mee met Taal’ ten opzichte van laagtaalvaardige gezinnen en daarmee aan het voorkomen en verminderen van taalachterstanden.

Charlotte Lehmann

Heb je vragen? Neem contact
op met Charlotte Lehmann
Neem contact op
Charlotte Lehmann - Geletterdheid

Rol van Probiblio

Probiblio vervult sinds 2018 de rol van provinciaal coördinator in het aanbieden van de VoorleesExpress in Noord- en Zuid-Holland en zet zich actief in om de VoorleesExpress verder uit te rollen binnen beide provincies. Probiblio adviseert en ondersteunt VoorleesExpress-locaties bij het optimaal inzetten van de VoorleesExpress.

Wat bieden we?

Probiblio fungeert als tussenschakel en neemt daarmee een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over. Wij begeleiden en ondersteunen nieuwe en bestaande VoorleesExpress-locaties. Sinds Probiblio deze rol oppakte zijn er 10 nieuwe locaties gestart. Jaarlijks wordt minstens één kennis- en netwerkdag georganiseerd rondom onderwerpen die deelnemende locaties aandragen. Door de kennisdeling in het netwerk, werken we gezamenlijk aan de kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van de VoorleesExpress. Ook verzorgt Probiblio relevante trainingen voor projectleiders. Voor al je vragen kun je bij ons terecht!

Financieel voordeel

VoorleesExpress-locaties die deelnemen aan ons provinciale netwerk hoeven niet de jaarlijkse vaste basisvergoeding te betalen of de vergoeding voor de webapp – die kosten neemt Probiblio op zich. Wel betalen locaties de jaarlijkse bijdrage per gezin. Dit bedrag wordt echter fors lager per gezin, doordat er sprake is van een staffelkorting: hoe meer gezinnen er binnen het provinciale netwerk deelnemen, hoe hoger de korting. Ook locaties die op dit moment zelf al franchisenemer zijn, kunnen zich aansluiten bij het netwerk.

Deelnemende bibliotheken

In totaal nemen 24 VoorleesExpress-locaties deel aan het netwerk. Deze locaties worden vertegenwoordigd door 27 organisaties; waarvan 23 bibliotheken en 4 zorg- en welzijnsorganisaties.

Voor wie?

Probiblio biedt alle Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken én organisaties die nauw samenwerken met bibliotheken op het terrein van de VoorleesExpress, de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij dit provinciale netwerk. Doe mee en ga aan de slag met de VoorleesExpress tegen lagere kosten en met de praktische ondersteuning van Probiblio!

Laat je inspireren

 • Geactualiseerd communicatieplan
  Vanwege de coronamaatregelen is er een geactualiseerd communicatieplan uitgebracht. Hierin is rekening gehouden met de invloed die het coronavirus nu heeft op het traject.
  Bekijk het geactualiseerde communicatieplan.

 • Inspiratiegids nazorgtrajecten
  De resultaten van het project de VoorleesExpress zijn op korte termijn positief, maar laten op de lange termijn nog wat te wensen over. De vooruitgang van de kinderen op leesgebied stagneert en de ouders blijven met vragen zitten. Dit blijkt uit onderzoeken naar de effecten van de VoorleesExpress (De Vries, Moeken en Kuiken (UvA, 2015); Broens & Van Steensel (Eburon, 2019)). Er is daarom behoefte aan een vervolg- of nazorgtraject, om de resultaten van het project te waarborgen en de ouders opties te bieden om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Bij bibliotheken leeft de wens om gezinnen die mee hebben gedaan aan de VoorleesExpress langdurig aan zich te binden in het kader van de gezinsaanpak.

  Om inspiratie te bieden bij het opzetten van een nazorgtraject hebben we een inspiratiegids ontwikkeld. In het document worden verschillende opties voor nazorg besproken. 

  Lees de inspiratiegids voor nazorgtrajecten bij de VoorleesExpress >>

  Heb je ook een idee voor nazorg of wil je er verder over doorpraten? Laat het ons weten!

 • VoorleesExpress in Coronatijd
  De coronamaatregelen kunnen op elk moment weer veranderen en hebben ook invloed op de VoorleesExpress. Houd Zendesk, het platform van de VoorleesExpress in de gaten voor de meest actuele informatie over het anticiperen op eventuele nieuwe contactbeperkingen.

Nieuws

Meertalige Voorleesfilmpjes
Sinds 30 juni 2022 zijn via jeugdbibliotheek.nl honderd voorleesfilmpjes beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks. Deze filmpjes kunnen gebruikt worden om in meertalige gezinnen het lezen en voorlezen te stimuleren. Naast de voorleesfilmpjes zijn er ook meertalige informatiefilmpjes beschikbaar, die uitleg geven over meertaligheid en voorlezen. De filmpjes zijn beschikbaar door in te loggen bij de Voorleeshoek, onder andere via de Jeugdbibliotheek: Samen voorleesfilmpjes kijken (jeugdbibliotheek.nl)

Toolkit voor werving coördinatoren
Het blijkt soms lastig om coördinatoren voor de VoorleesExpress te werven. Collega’s van Rijnbrink hebben hiervoor een Toolkit ontwikkeld, met onder andere filmpjes van enthousiaste coördinatoren, om anderen te inspireren.

Charlotte Lehmann

Charlotte Lehmann

Bel of mail Charlotte Lehmann!
Onze expert op het gebied van VoorleesExpress

clehmann@probiblio.nl 06 22 71 45 79

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.