VoorleesExpress

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt een vrijwilliger eens per week bij een taalarm gezin thuis om voor te lezen, taalspelletjes te doen en om de ouders praktische hulp te bieden in de taalstimulering van hun kinderen (tot 9 jaar). Samen met de ouders wordt ernaar gestreefd dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. De erkende en bewezen effectieve VoorleesExpress-methodiek heeft tot doel het voorkomen van taalachterstanden en het verminderen van laaggeletterdheid. Door deel te nemen aan de VoorleesExpress leveren bibliotheken en samenwerkingspartners een bijdrage aan het realiseren van de ambities voor ‘Tel mee met Taal’ ten opzichte van laagtaalvaardige gezinnen en daarmee aan het voorkomen en verminderen van taalachterstanden.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Jeugd & onderwijs

Rol van Probiblio

Probiblio vervult sinds 2018 de rol van provinciaal coördinator in het aanbieden van de VoorleesExpress in Noord- en Zuid-Holland en zet zich actief in om de VoorleesExpress verder uit te rollen binnen beide provincies. Probiblio adviseert en ondersteunt VoorleesExpress locaties bij het optimaal inzetten van de VoorleesExpress.

Wat bieden we?

Probiblio fungeert als tussenschakel en neemt daarmee een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over. Wij begeleiden en ondersteunen nieuwe en bestaande VoorleesExpress-locaties. Jaarlijks wordt minstens één kennis- en netwerkdag georganiseerd rondom onderwerpen die deelnemende locaties aandragen. Door de kennisdeling in het netwerk, werken we gezamenlijk aan de kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van de VoorleesExpress. Ook verzorgt Probiblio relevante trainingen voor projectleiders. Voor al je vragen kun je bij ons terecht!

Financieel voordeel

VoorleesExpress-locaties die deelnemen aan ons provinciale netwerk hoeven niet de jaarlijkse vaste basisvergoeding te betalen of de vergoeding voor de webapp – die kosten neemt Probiblio op zich. Wel betalen locaties de jaarlijkse bijdrage per gezin. Dit bedrag wordt echter fors lager per gezin, doordat er sprake is van een staffelkorting: hoe meer gezinnen er binnen het provinciale netwerk deelnemen, hoe hoger de korting. Ook locaties die op dit moment zelf al franchisenemer zijn, kunnen zich aansluiten bij het netwerk.

Deelnemende bibliotheken

In totaal nemen 21 VoorleesExpress-locaties deel aan het netwerk. Deze locaties worden vertegenwoordigd door 24 organisaties; waarvan 19 bibliotheken en 5 zorg- en welzijnsorganisaties.

Voor wie?

Probiblio biedt alle Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken én organisaties, die nauw samenwerken met bibliotheken op het terrein van de VoorleesExpress, de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij dit provinciale netwerk. Doe mee en ga aan de slag met de VoorleesExpress tegen lagere kosten en met de praktische ondersteuning van Probiblio!

Nieuws

Geactualiseerd Communicatieplan VoorleesExpress

22 juni 2020

Er is een geactualiseerd communicatieplan uitgebracht vanwege de coronamaatregelen. Hierin is rekening gehouden met de invloed die het coronavirus nu heeft op het traject.

Bekijk het geactualiseerde communicatieplan >>

Kennisdeling & verbinding

Probiblio fungeert als tussenschakel en neemt daarmee een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over. Sinds Probiblio deze rol oppakte zijn er tien nieuwe locaties gestart. Met name kennisdeling, verbinding met andere programma`s/projecten, ondersteuning bij het opstarten, goede bereikbaarheid en onderhouden van het netwerk wordt gewaardeerd.

De komende jaren zal de nadruk meer komen te liggen op versterking van het netwerk en verbinding en doorontwikkeling van het project VoorleesExpress.

Het eerste kwartaal van 2020 staat in het teken van:

  • Training nieuwe projectleiders (donderdag 6 februari);
  • Ontwikkeling basistraining voor vrijwilligers;
  • Start nieuwe locatie door Bibliotheek Langedijk;
  • Inventarisatie wensen en behoeften van locaties en de rol van Probiblio in 2020/2021.

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van VoorleesExpress

BvWalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.