VoorleesExpress

VoorleesExpress

Twintig weken lang komt een vrijwilliger eens per week bij een taalarm gezin thuis om voor te lezen en om de ouders praktische hulp te bieden in de taalstimulering van hun kinderen (tot 9 jaar). De VoorleesExpress-methodiek heeft tot doel het voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid. Als bibliotheek of als samenwerkingspartner van een bibliotheek kun je aan de slag met de VoorleesExpress tegen lagere kosten en met de praktische ondersteuning van Probiblio.

Barbara van Walraven

Heb je vragen? Neem contact
op met Barbara van Walraven
Neem contact op
Barbara van Walraven - Jeugd & onderwijs

Over VoorleesExpress

Van de Nederlandse 15-jarigen heeft 17,9% veel moeite met lezen, schrijven en het begrijpen van de inhoud van schoolboeken. Bij kinderen van drie jaar kun je al een grote achterstand zien. Om te voorkomen dat jongeren op late leeftijd laaggeletterd worden, kan de bibliotheek de VoorleesExpress inzetten als preventiemiddel. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Met de VoorleesExpress heb je een erkende methodiek in handen dat ten doel heeft het voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid. Door de inzet van vrijwilligers, die bij kinderen thuis komen voorlezen, wordt de doelgroep laagtaalvaardige jeugd (tot 9 jaar) en hun ouders gestimuleerd om zelf te lezen en meer voor te lezen waardoor het plezier in lezen vergroot wordt en taalachterstanden voorkomen worden.  Ook de weg naar en het aanbod van de bibliotheek wordt in deze twintig weken onder de aandacht gebracht zodat er een warme overdracht naar de lokale bibliotheek na de twintig weken kan plaatsvinden.

Probiblio vervult sinds 2018 de regionale rol in het aanbieden van de VoorleesExpress in Noord- en Zuid-Holland en zet zich actief in om de VoorleesExpress verder uit te rollen binnen beide provincies.

Advies op maat

Probiblio kan bibliotheken ondersteunen bij het optimaal inzetten van de VoorleesExpress. Bibliotheken leveren daarmee een bijdrage aan het realiseren van de ambities voor ‘Tel mee met Taal’ ten opzichte van laagtaalvaardige gezinnen en daarmee aan het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. 

Wat bieden we, inhoudelijk en financieel?

Probiblio fungeert als tussenschakel en neemt daarmee een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over. Wij begeleiden en ondersteunen nieuwe en bestaande VoorleesExpress locaties in Noord- en Zuid-Holland. Voor al je vragen kun je bij ons terecht! Kennisdeling rond landelijke acties en ontwikkelingen met betrekking tot de VoorleesExpress loopt ook via Probiblio. Daarvoor wordt jaarlijks minstens een kennis- en netwerkdag georganiseerd. Ook verzorgt Probiblio relevante trainingen voor projectleiders.

Omdat Probiblio goed op de hoogte is van alle relevante landelijke ontwikkelingen rondom leesbevordering (preventie)  en basisvaardigheden (curatie) wordt met deze samenwerking de verbinding met de Bibliotheek makkelijker en logischer.

Bibliotheken die deelnemen aan ons provinciale VoorleesExpress netwerk hoeven niet de jaarlijkse vaste basisvergoeding en de eenmalige instapkosten te betalen - die neemt Probiblio op zich. Wel betalen bibliotheken de jaarlijkse bijdrage per gezin. Dit bedrag wordt echter fors lager per gezin, doordat er sprake is van een staffelkorting: hoe meer gezinnen, hoe lager het bedrag per gezin. Binnen ons provinciale netwerk tellen de gezinnen van alle deelnemende bibliotheken in ons werkgebied mee voor deze staffelkorting. Ook bibliotheken die op dit moment zelf al franchisenemer zijn, kunnen zich hierbij aansluiten.

Probiblio biedt bibliotheken én organisaties, die nauw samenwerken met bibliotheken op het terrein van de VoorleesExpress, de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij deze constructie. Onder een nauwe samenwerking met de Bibliotheek wordt ten minste verstaan:

Er is zowel bij de uitvoerende partij als bij de Bibliotheek een contactpersoon voor Probiblio die goed op de hoogte is van de lokale uitvoering met betrekking tot de VoorleesExpress. Dit betekent dat de contactpersoon bij de Bibliotheek de VoorleesExpress met hiervoor bestemde uren in het takenpakket heeft. Bij de kennis- en netwerkdagen is de contactpersoon van de bibliotheek, liefst samen met de contactpersoon van de uitvoerende partij, aanwezig.

Subsidie in 2019

In 2019 is voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland de volgende gesubsidieerde ondersteuning beschikbaar:

  • Probiblio kan de bibliotheek helpen bij het opstarten van de VoorleesExpress en aandacht besteden aan de werving van en het werken met vrijwilligers.
  • Bibliotheken die al gestart zijn, kunnen ondersteuning krijgen bij kwaliteitsverbetering.
  • Ondersteuning van de lokale projectleiding door middel van training, begeleiding en deskundigheid. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden bij jouw bibliotheek.

Ga zelf aan de slag

De kennis en ervaring die we verzamelen tijdens het advieswerk, delen we hier met andere bibliotheken:

Download het communicatieplan en lees meer over de inzet van de VoorleesExpress binnen jouw bibliotheek.

In de planning

We werken, samen met de bibliotheken en de samenwerkingspartners van de bibliotheken, aan continue kwaliteitsverbetering van de VoorleesExpress. We verzamelen praktijkvoorbeelden die we met de bibliotheken delen, net als onze kennis en ervaring over hoe om te gaan met de lokale communicatie, positionering en promotie van de VoorleesExpress.

Deelnemende bibliotheken

  • Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Barbara van Walraven

Barbara van Walraven

Bel of mail Barbara van Walraven!
Onze expert op het gebied van VoorleesExpress

BvWalraven@probiblio.nl 06 46 18 25 41

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.