Leesoffensief

Educatie Project
Gepubliceerd op 27 september 2023

In veel gemeenten werkten bibliotheken afgelopen jaren samen met schooldirecties en bestuurders in een leesoffensief. Vanuit een gezamenlijk manifest droegen ze bij aan taalvaardigheid in de regio, vooral onder kinderen. Probiblio ontwikkelde hiervoor een ondersteuningsprogramma.

Het ondersteuningsprogramma bestond uit een traject van stakeholderbijeen-komsten, waarbij de lokale situatie steeds het uitgangspunt was. Hoofddoel was om goede lokale samenwerking te stimuleren en zo met elkaar de ontlezing bij kinderen en jongeren aan te pakken.

Leesoffensief: initiatieven van bibliotheken en scholen in Noord-Holland

Alles over

Educatie
Programmering
Blog

Neem keuzestress weg bij jongeren: 6 tips