Werktraject Strategische personeelsplanning

HR en vrijwilligers Project
Gepubliceerd op 06 november 2023

Strategische personeelsontwikkeling geeft de bibliotheken inzicht in de gewenste personele bezetting om de strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Samen met de bibliotheken ontwikkelde Probiblio het stappenplan Strategische personeelsontwikkeling, zodat je als bibliotheek stapsgewijs dit proces kan door lopen. In dit werktraject lopen we samen de stappen door.

Startdatum:
20231206
Doorlooptijd:
1 jaar
Locatie:
Online
Aantal deelnemers:
Maximaal 200 personen
Deadline:
01 oktober 2023

Jaarlijks leveren bibliotheken jaarplannen op met daarin omschreven wat de ambities zijn voor het komende jaar. Deze zijn vaak uitgeschreven in concrete activiteiten, de resultaten en de bijbehorende geldstromen. Hoe zit het met de medewerkers die de jaarplannen gaan uitvoeren? Heb je als bibliotheek de juiste medewerkers in huis? Hoe zorg je er voor dat iedereen de juiste kennis, vaardigheden en competenties heeft? En hoe ga je om met de uitstroom door pensionering in de komende jaren? Waar zit je talent en wie kan misschien niet meer optimaal bijdragen door alle nieuwe ontwikkelingen?

Bekijk hieronder alvast het stappenplan.

Stappenplan Strategische personeelsontwikkeling