Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers

Publicatie HR en vrijwilligers
Gepubliceerd op 22 september 2022

Speciaal voor vrijwilligers in de bibliotheek ontwikkelden de adviseurs van Probiblio een geheimhoudingsverklaring. Dit document geeft vrijwilligers inzicht en kennis over hoe privacy-bewust te handelen binnen de werkzaamheden die zij uitvoeren.

De verklaring is zo opgesteld dat deze, naast het vastleggen van de toezegging, ook bijdraagt aan het creëren van bewustzijn over privacyvraagstukken onder vrijwilligers. Gebruik de verklaring voor jullie vrijwilligers die bijvoorbeeld werken binnen een Informatiepunt Digitale Overheid, (digi)Taalhuis, workshop of spreekuur.

Let op: De verklaring is lokaal aan te passen. Onder de titel is een invulvlak voor de naam van de bibliotheek.

Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers