Themapublicatie geletterdheid mbo Zuid-Holland

Publicatie Educatie
Gepubliceerd op 27 maart 2020

Veel studenten op het mbo kampen met een taalachterstand. Aangezien de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke agenda staat en bibliotheken in deze aanpak een belangrijke rol hebben, geven we in deze themapublicatie antwoord op de vraag: Hoe is het gesteld met de geletterdheid op het mbo in Zuid-Holland en wat kan het bibliotheek(net)werk hierin betekenen?

Themapublicatie geletterdheid mbo Zuid-Holland