Toolkit Strategie en besturing van de bibliotheekorganisatie

Toolkit
Gepubliceerd op 27 september 2023

Profiteer van de ervaringen en expertise van collega-bibliotheken en de adviseurs van Probiblio op het gebied van strategie en besturing van de bibliotheekorganisatie. Bekijk onze hulpmiddelen en inspiratiedocumenten.

In de toolkit vind je:

  • Hulpmiddel organisatiediagnose en certificering (2021)
  • Plan van Aanpak organisatiediagnose en zelfevaluatie certificering
  • Het fundament – De basis voor organisatie(ontwikkeling)
  • Factsheet Organisatieontwikkeling
  • Publicatie: ‘Verbreden van de financieringsmix : In deze publicatie gaan we in op voor bibliotheken relatief nieuwe vormen van financieren
  • Publicatie: ‘Sturen op resultaat, koersen op effect’ van Marc Jacobs
  • Kennisbank ‘Spreiding en Bereik’

Toolkit Strategie en besturing van de bibliotheekorganisatie