Whitepaper Werken met vrijwilligers in het programmeer-onderwijs

Publicatie
Gepubliceerd op 27 januari 2019

In de bibliotheek zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van programmeeronderwijs. Sinds enige jaren zien we maakplaatsen ontstaan waar kinderen en jongeren een plek vinden waar ze aan hun digitale vaardigheden kunnen werken door te ontdekken en te experimenteren. Voor de organisatie en de begeleiding van maakplaatsen en programmeeronderwijs worden vrijwilligers ingezet.

In deze whitepaper vind je richtlijnen over het vinden en behouden van vrijwilligers voor het
programmeeronderwijs. Hiervoor hebben we acht bibliotheken geïnterviewd en zijn we op zoek
gegaan naar best practices. Deze inzichten hebben we aangevuld met kaders vanuit de theorie.

Whitepaper Werken met vrijwilligers in het programmeer-onderwijs