5 tips voor een betere samenwerking tussen marketing en collectie

Blog
Gepubliceerd op 27 november 2023
Probiblio medewerker David Rozema

Door David Rozema

Collectiespecialisten en marketeers komen elkaar van nature weinig tegen in de bibliotheek. Om de verbinding te versterken organiseerden we een Collectiedag in Bibliotheek Zuid-Kennemerland, vestiging Haarlem-Centrum. We bespraken hoe marketing de collecties van bibliotheken beter voor het voetlicht kan brengen en zo uiteindelijk de bibliotheek kan verstevigen. In dit blog geef ik 5 tips die uit de dag voortkwamen.

 1. Ken elkaar
  Wat weten zij eigenlijk over elkaars vakgebied? Marketing-adviseur Marion Glaudemans: “We zien vandaag dat collectiespecialisten nog veel kunnen leren over marketing, bijvoorbeeld waarom het zo belangrijk is om keuzes in doelgroepen te maken. Door voor één doelgroep te kiezen, kun je mensen gerichter bereiken. Voor wie is welke collectie bedoeld?” Andersom kunnen marketeers collectie beter onder de aandacht brengen, door bij (thema-)campagnes boekentips o.a. via socials te geven, nieuwe aanwinsten beter uit te lichten of narrowcasting in de bibliotheek gebruiken om aandacht op bepaalde themacollecties te vestigen.
 2. Werk met een langere termijn
  “In de waan van de dag zitten veel specialisten op hun eigen eilandje. Mijn advies is: kom ervan af en trek voor de langere termijn met elkaar op.” Aan het woord is creatief strateeg Hannah van de Rest, een veelgevraagde marketingexpert: “Ik hoor vaak: “Als we eenmaal elkaar opzoeken is het prettig samenwerken”. Maar dat gebeurt vaak op het allerlaatste moment. Deel je jaarplannen met elkaar en plan door het jaar heen regelmatig overleggen en gemeenschappelijke communicatiemomenten, zodat je beter van elkaars werk op de hoogte bent en het niet op ad hoc samenwerking aankomt.”
 3. Maak scherpe keuzes
  “Niemand heeft onbeperkt tijd of geld. Dus wil je meer samenwerking tussen collectie en marketing, maak dan scherpe keuzes wat wel en niet te doen,” stelt Hannah van de Rest. “Natuurlijk is het frustrerend dat je samen niet alles op kan pakken, maar door te kiezen kun je de projecten of acties díe je samen oppakt ook goed uitvoeren én wordt de kans groter dat je daadwerkelijk resultaat bereikt.”
 4. Leer je doelgroepen kennen
  Wat weten collectiespecialisten eigenlijk over de mensen die boeken lenen in de bibliotheek? In de jaarlijkse monitor staan alle cijfers, maar hoe zijn die verdeeld over verschillende doelgroepen? Marketingadviseur Kerstin Carbajal Henken: “Veel bibliotheken maken gebruik van segmentatietool Whize/Mosaic, die alle Nederlandse huishoudens op basis van o.a. inkomen en leeftijd verdeelt. Voor marketeers is deze werkwijze bekend, maar op de Collectiedag merkten we dat collectiespecialisten soms niet weten welke segmenten welke boeken lenen. Door dit met hun collega’s van marketing te bespreken, kan je de collectie nog gerichter aanschaffen, neerzetten en promoten. Daarnaast is het ook interessant om te weten welke doelgroepen je nog niet bereikt, maar die wel in potentie interessant zijn als lener of bibliotheekbezoeker. Samen met je marketeer kun je bespreken hoe je hen zou kunnen bereiken.”
 5. Neem de tijd
  Hannah van de Rest: “Het naar elkaar toegroeien van disciplines kost tijd. Ik geef al een aantal jaar een training bij de leergang voor programmamakers in de bibliotheek. In het begin vonden deze makers marketing ook echt een vies woord. Programmering, of cultuur, dat gaat toch om de inhoud? Dat beeld is echt enorm verschoven.”

Dus start met kleine projecten (zie tip 3) en integreer zodoende steeds meer in elkaars werk, zodat de samenwerking tussen collectie en marketing straks niet meer dan vanzelfsprekend is!