Gebruikersbijeenkomst BiebPanel

Event Strategie en beleid Marketing
Gepubliceerd op 13 september 2023

We nodigen je graag uit voor de Gebruikersbijeenkomst BiebPanel. Deze keer hebben we een interessant programma waarin de doelgroep ‘laagopgeleiden’ centraal staat.

Datum:
31 oktober 2023
Tijd:
09:30 – 12:30
Locatie:
Bibliotheek Arnhem – De Rozet, Kortestraat 16, Arnhem
Kosten:
Kosteloos voor bibliotheekorganisaties die BiebPanel afnemen van Probiblio.
Aantal deelnemers:
Max. 35 personen
Deadline:
Inschrijven vóór 24 oktober

Voor wie?

Medewerkers van bibliotheekorganisaties in Nederland die BiebPanel afnemen van Probiblio.

Programma

De laagopgeleide doelgroep is een belangrijke doelgroep voor bibliotheken als het gaat om de ‘nieuwere’ brede dienstverlening van de bibliotheek. Maar die groep is nu nog vaak lastig te bereiken.

Om de groep beter te leren kennen en meer inzicht te krijgen hoe de bibliotheek relevant kan zijn voor deze groep, zijn we op dit moment bezig met onderzoek. Dat doen we via kwantitatieve data-analyse op allerlei onderzoeken waarbij we focussen op de doelgroep ‘laagopgeleiden’, én via kwalitatieve focusgroepen met de doelgroep door MWM2. We zoomen daarbij in op het beeld dat deze groep nu heeft van de bibliotheek, wat men van de bibliotheek weet, welke hulp de bibliotheek kan bieden, wat men van de bibliotheek zou willen, wat spreekt wel/niet aan, hoe beoordeelt men de bibliotheek etc.

De inzichten, conclusies en handvatten delen we graag met jullie tijdens de bijeenkomst!

Wat komt er concreet aan de orde?

  • gastspreker van onderzoekbureau MWM over de inzichten van het kwalitatieve onderzoek
  • de onderzoekers van Probiblio over de inzichten vanuit de kwantitatieve data-analyse
  • discussie hoe je hier nu concreet mee aan de slag kunt gaan
  • update en vooruitblik BiebPanel
Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven is mogelijk tot 24 oktober 2023. Deelname voor bibliotheekorganisaties die BiebPanel afnemen van Probiblio is kosteloos. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kun je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen binnen een week voor de bijeenkomst brengen wij € 36,00 annuleringskosten in rekening. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld en een bevestiging van deelname hebben ontvangen, zijn van harte welkom. Bij een teveel aan inschrijvingen kunnen wij maximaal twee deelnemers per organisatie toelaten.