Op weg naar een robuuste, toekomstgerichte bibliotheek: De volgende stap

Event
Gepubliceerd op 18 september 2023

Op basis van het VOB rapport ‘De robuuste bibliotheek’ gaan we in op de opzet en gebruikmaking van een ‘dienstencatalogus’ en rekenmodel(len). De dienstencatalogus biedt hiermee een concrete basis voor een financieel gezonde, flexibele en toekomstgerichte bibliotheek.

Datum:
02 oktober 2023
Tijd:
13:00 – 16:30
Locatie:
Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht – Zaal Sydney
Kosten:
Kosteloos voor bibliotheekorganisaties in NH en ZH en Utrecht vanwege subsidie.
Aantal deelnemers:
Max. 44 personen
Deadline:
Inschrijven vóór 22 september

Door gebruik te maken van een voor dit doel ontwikkeld rekenmodel, kunnen de kosten voor dienstverlening op transparante wijze worden onderbouwd en o.a. gebruikt worden als basis voor aanvragen subsidie en fondsen en gesprekken met de gemeenten.

Een dienstencatalogus kan door bibliotheken gebruikt worden om op systematische en transparante wijze het volgende aan te geven:

 • welke diensten en activiteiten zij leveren voor welke doelgroep;
 • met wie daarin wordt samengewerkt;
 • hoe dat past binnen de wettelijke WSOB taken, maar ook de maatschappelijke opgaven van de gemeente(n);
 • welk effect met die dienst wordt beoogd én
 • wat het kost om die dienst aan te kunnen bieden en hoe dat gefinancierd moet worden.

Voor wie?

Directie en MT-leden.

Programma

 • Schetsing context en ontwikkelingen robuuste bibliotheek en dienstencatalogus.
 • Opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus (Marc Jacobs).
 • Opzet en gebruikmaking van rekenmodel (Onno Geelof).
 • Ervaringen uit de praktijk.
 • Tafelgesprek, vragen en inventarisatie wensen vanuit bibliotheek netwerk
 • Probiblio en BiSC organiseren deze bijeenkomst gezamenlijk.

Hou het nieuws op onze pagina Business- en Verdienmodellen | Probiblio in de gaten; hier zijn onlangs diverse nieuwe publicaties en toelichtingen geplaatst.

Inschrijfvoorwaarden

De bijeenkomst is bestemd voor alle bibliotheekorganisaties in Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Voor deze doelgroep is deelname kosteloos in verband met subsidie. Inschrijven is mogelijk tot 22 september 2023. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kun je je kosteloos laten vervangen door een collega. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld en een bevestiging van deelname hebben ontvangen, zijn van harte welkom. Bij een teveel aan inschrijvingen kunnen wij maximaal twee deelnemers per organisatie toelaten.