Leergang Customer Relationship Management

Project Strategie en beleid Marketing Automatisering
Gepubliceerd op 16 oktober 2023

Wil je duurzame klantrelaties opbouwen, dan moeten de cultuur, organisatie en systemen rondom de klant en gebruiker ingericht worden. In deze leergang bespreken we samen met een externe expert in vier bijeenkomsten de verschillende stappen en keuzes die leiden tot een goede Customer Relationship Management (CRM)-strategie.

Doorlooptijd:
Ca. 6 maanden
Locatie:
In overleg
Tijdsinvestering:
Sessies ca. 16 uur (per deelnemer, advies is 2 deelnemers/bibliotheek). Tussentijdse opdrachten en uitwerken strategie erg afhankelijk van wat er al ligt per bibliotheek. Schatting: 40-100 uur.
Kosten:
Geen
Aantal deelnemers:
Min. 2 bibliotheken

Een organisatiebrede klantstrategie geeft richting in hoe de relaties met verschillende type klanten (leners, bezoekers, studenten, scholen, etc) ingericht worden, hoe klantdata bij elkaar gebracht kan worden voor een eenduidig klantbeeld en per saldo dus ook hoe een bibliotheek klantgerichter kan werken.

Na elke sessie in de leergang dagen we de deelnemende bibliotheken uit om met de theorie aan de slag te gaan en in een volgende sessie de resultaten met de groep te bespreken. Aan het einde van de vier sessies heeft elke bibliotheek daarmee de basis van hun CRM-strategie staan.

Deze strategie geeft beeld in waar je nu staat, wat je wil bereiken en wat nodig is om daar te komen. Dit ondersteunt ook het eventuele maken van een gefundeerde keuze richting een passend CRM-systeem.

Voor wie?

Ten minste twee collega’s van een bibliotheek, bijvoorbeeld een marketeer plús een collega van klantenservice / MT-team / business developer / innovatiemanager / etc.

Alles over

Blog

Van CRM-strategie tot systeem

Blog

In 3 stappen naar een succesvolle CRM-strategie

Blog

Een goede CRM-strategie zorgt voor meer verbinding met jouw bezoekers

Blog

CRM: dit leerden bibliotheken van het implementatietraject