Business- en Verdienmodellen

Business- en Verdienmodellen

In deze snel veranderende wereld is het belangrijk dat een bibliotheek een toekomstbestendig businessplan op kan stellen: met onderbouwde strategische keuzes en inzicht in wat een dienst kost én oplevert. Niet alleen financieel, maar ook in het leveren van maatschappelijke waarde, zeker bij innovatieve projecten. Hierbij helpt Probiblio.

Peter Voortman

Heb je vragen? Neem contact
op met Peter Voortman
Neem contact op
Peter Voortman - Strategie en beleid

Binnen dit project ondersteunen wij bibliotheken in het optimaliseren en ontwikkelen van bestaande én nieuwe businessmodellen en verdienmodellen. Hierbij kijken we naar het verdienvermogen en het ontwikkelen daarvan. We besteden ook aandacht aan andere, belangrijke factoren zoals inzet van (schaars aanwezige) middelen als geld en medewerkers, samenwerkingsverbanden, doelgroep bepaling en inzet van marketing- & communicatiemiddelen. 

Beoogde resultaten:

  • Opstellen goede business cases (gericht op nieuwe, innovatieve activiteiten);
  • Abonnementsstructuren optimaliseren om bibliotheek meer robuust te maken;
  • Ontwikkelen systeem voor onderbouwing structurele financiering en verantwoording daarvan;
  • Ontwikkelen en optimaliseren (nieuwe) verdienmodellen;
  • Verduurzaming van bibliotheken, zowel in hun bedrijfsvoering als ontwikkelen van een integrale aanpak voor programmering en informatievoorziening richting publiek.

Dit project valt onder de opgave Strategie & Beleid.

Nieuws

Februari 2023

De bibliotheek in een Multifunctionele Accommodatie: zo maak je het een succes

Gaat jouw organisatie samenwerken in een Multifunctionele Accommodatie (MFA) of voorzie je dit in de toekomst? Dan is het belangrijk dat de bibliotheek zich goed positioneert in deze nieuwe samenwerking. De publicatie ‘De bibliotheek in een Multifunctionele Accommodatie: zo maak je het een succes’ staat vol met tips en voorbeelden uit de praktijk voor concrete invulling van samenwerking. Lees verder.

Januari 2023

Memo rechten en plichten van bibliotheken als huurders

Dit memo behandelt de positie van een bibliotheek als huurder van een pand, dat verhuurd wordt door de gemeente. Gemeenten lijken in toenemende mate een ‘kostprijsdekkende huur’ te vragen voor een bibliotheekvestiging en/of brengen achterstallige of verbouwingswerkzaamheden integraal via een nieuwe (en dus hogere) huur in rekening bij de bibliotheek. In deze memo (opgesteld in nauwe samenwerking met RWV Advocaten te Leiden) worden rechten en verplichtingen geschetst, tips gegeven over hoe te handelen als men een hogere huur krijgt voorgeschoteld en wordt een handzaam stroomschema gepresenteerd. Meer uitgebreid wordt ingegaan op de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een interessante optie voor bibliotheken: een Algemeen Belang besluit door de gemeente. Lees verder.

Juli 2022

Dienstenboek

Binnenkort publiceren we hier meer informatie over het Dienstenboek, zoals gepresenteerd tijdens de Projectendag 2022. Vragen? Neem contact op met Peter Voortman.

Publicatie: Inspiratiegids Tiny Library

Binnen het kader van het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied in 2017 zijn er met diverse bibliotheken lokale vraagstukken opgepakt waarmee een steviger bibliotheekwerk kan worden bereikt. De onderwerpen spelen op de terreinen bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.

Vanuit de ervaringen uit het project zijn, in samenwerking met Probiblio en Cultuur+Ondernemen, plannen ontwikkeld voor het veelbelovende concept  ‘Tiny Library’. In het recent uitgebracht inspiratie document wordt nader ingegaan op het concept van een Tiny Library aan de hand van de tweetal cases en een voorbeeld uit het buitenland. Vragen die worden beantwoord zijn: Wat is een Tiny Library? Welke functie kan het voor een bibliotheek vervullen en welke potentie heeft het? Vervolgens wordt ingegaan op concrete punten die spelen bij de ideeënvorming en besluitvorming voor het ontwikkelen, realiseren, financieren en exploiteren van een Tiny Library.

De publicatie wordt afgesloten met aandachtspunten die spelen bij de ontwikkeling en realisatie van een Tiny Library en enkele leestips ter verdere verdieping.

Download de Inspiratiegids Tiny Library. 

Maart 2022

Handboek ‘Btw voor bibliotheken’

Zaken die met btw te maken hebben zijn voor de bibliotheek vaak een complexe aangelegenheid en leidt in de praktijk vaak tot vragen. Btw-specialist Carola van Vilsteren ontwikkelde speciaal voor bibliotheken een praktisch handboek, in opdracht van Rijnbrink en Probiblio. Klik hier om het informatieve handboek als naslagwerk te bekijken of te downloaden.

Januari 2022

Publicatie: Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek

We leven in een snel veranderende wereld waarin bibliotheken steeds meer functies en taken krijgen en financiering van de organisatie steeds verder onder druk staat. Om bibliotheken te helpen strategische keuzes te maken en een toekomstig bestendig businessplan op te stellen publiceren we de whitepaper ‘Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek.’ Lees verder.

Download de whitepaper Businessmodellen.

December 2021

Gratis Bieb: meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen

Alle Nederlanders gratis lid van de bibliotheek. Een utopie? De ambitieuze werkgroep Gratis Bieb vindt van niet en maakt zich al een aantal jaren sterk om dit mogelijk te maken.Probiblio-adviseurs Organisatieontwikkeling werkten mee aan de totstandkoming van de nieuwe publicatie: ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen - een handreiking om van start te gaan’.

Lees meer.

December 2021

Publicatie: Verbreden van de financieringsmix

In deze publicatie gaan we in op voor bibliotheken relatief nieuwe vormen van financieren. We bespreken de belangrijkste inkomstenbronnen die samen de financieringsmix vormen. Na het lezen heb je een goed beeld van wat er nodig is om voor jouw bibliotheek om financiering te gaan werven en heb je tips en tools om aan de slag te gaan. 

Bekijk de publicatie.

Relevante producten

Peter Voortman

Peter Voortman

Bel of mail Peter Voortman!
Onze expert op het gebied van Business- en Verdienmodellen

pvoortman@probiblio.nl 06 14 37 49 24

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.