Business- en Verdienmodellen

Business- en Verdienmodellen

In deze snel veranderende wereld is het belangrijk dat een bibliotheek een toekomstbestendig businessplan op kan stellen: met onderbouwde strategische keuzes en inzicht in wat een dienst kost én oplevert. Niet alleen financieel, maar ook in het leveren van maatschappelijke waarde, zeker bij innovatieve projecten. Hierbij helpt Probiblio.

Peter Voortman

Heb je vragen? Neem contact
op met Peter Voortman
Neem contact op
Peter Voortman - Strategie en beleid

Binnen dit project ondersteunen wij bibliotheken in het optimaliseren en ontwikkelen van bestaande én nieuwe businessmodellen en verdienmodellen. Hierbij kijken we naar het verdienvermogen en het ontwikkelen daarvan. We besteden ook aandacht aan andere, belangrijke factoren zoals inzet van (schaars aanwezige) middelen als geld en medewerkers, samenwerkingsverbanden, doelgroep bepaling en inzet van marketing- & communicatiemiddelen. 

Beoogde resultaten:

  • Opstellen goede business cases (gericht op nieuwe, innovatieve activiteiten);
  • Abonnementsstructuren optimaliseren om bibliotheek meer robuust te maken;
  • Ontwikkelen systeem voor onderbouwing structurele financiering en verantwoording daarvan;
  • Ontwikkelen en optimaliseren (nieuwe) verdienmodellen;
  • Verduurzaming van bibliotheken, zowel in hun bedrijfsvoering als ontwikkelen van een integrale aanpak voor programmering en informatievoorziening richting publiek.

Dit project valt onder de opgave Strategie & Beleid.

Nieuws

Januari 2022

Publicatie: Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek

We leven in een snel veranderende wereld waarin bibliotheken steeds meer functies en taken krijgen en financiering van de organisatie steeds verder onder druk staat. Om bibliotheken te helpen strategische keuzes te maken en een toekomstig bestendig businessplan op te stellen publiceren we de whitepaper ‘Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek.’ Lees verder >>

Download de whitepaper Businessmodellen >>

December 2021

Gratis Bieb: meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen

Alle Nederlanders gratis lid van de bibliotheek. Een utopie? De ambitieuze werkgroep Gratis Bieb vindt van niet en maakt zich al een aantal jaren sterk om dit mogelijk te maken.Probiblio-adviseurs Organisatieontwikkeling werkten mee aan de totstandkoming van de nieuwe publicatie: ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen - een handreiking om van start te gaan’.

Lees meer >>

December 2021

Publicatie: Verbreden van de financieringsmix

In deze publicatie gaan we in op voor bibliotheken relatief nieuwe vormen van financieren. We bespreken de belangrijkste inkomstenbronnen die samen de financieringsmix vormen. Na het lezen heb je een goed beeld van wat er nodig is om voor jouw bibliotheek om financiering te gaan werven en heb je tips en tools om aan de slag te gaan. 

Bekijk de publicatie >>

Relevante producten

Peter Voortman

Peter Voortman

Bel of mail Peter Voortman!
Onze expert op het gebied van Business- en Verdienmodellen

PVoortman@probiblio.nl 06 14 37 49 24

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.