Bibliotheek Kennemerwaard: samenwerken met de pabo is investeren in de toekomst

Blog Educatie
Gepubliceerd op 05 september 2023

Door Charlotte Lehmann

In samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard

Pabo-studenten zijn de leesbevorderaars van de toekomst. Via de methode de Bibliotheek op school (dBos) PABO (een pilot van Stichting Lezen) kunnen bibliotheken een structurele, meerjarige samenwerking op het gebied van leesbevordering aangaan met pabo, lerarenopleidingen en opleidingen voor onderwijsassistent. In de regio Alkmaar gebeurt dat al. Daar werken Bibliotheek Kennemerwaard en hogeschool iPABO samen aan lezen en taal. Ook is er net een samenwerking opgestart met hogeschool InHolland en het Horizoncollege (mbo). Emma Eigenraam (bibliotheekconsulent 6-12 jaar), Annemarie Kraaier (coördinator educatie 12+) en Rita Smedinga (programmacoördinator educatie) vertellen over de samenwerking met de iPABO.

Bibliotheek en pabo: samen sterk. Hoe startte de samenwerking? 

De vraag kwam 3 jaar geleden vanuit de school na een inspirerende bijeenkomst over dBos op de pabo van Stieneke Eising. Vanuit de bibliotheek willen we dat alle toekomstige leerkrachten de bibliotheek (op school) leren kennen en kennis van jeugdliteratuur opdoen. Inmiddels werken we drie jaar met elkaar samen en net weer voor 3 jaar bijgetekend. Er is een werkgroep opgericht, met daarin 2 taaldocenten van de iPABO, de mediathecaris en Emma, plus 2 collega’s namens de bibliotheek. Samen hebben we nagedacht over het lees- en taalbeleid op school, gericht op vakdocenten, studenten én uiteindelijk de leerling in de klas. Dit deden we vanuit de resultaten van de afgenomen monitor. In het beleid staan vier speerpunten centraal:

  1. Leesplezier en leesmotivatie als onderdeel van het curriculum
  2. Een actieagenda voor een krachtiger en meer samenhangende leesaanpak
  3. De belangrijke rol van bibliotheken
  4. Een breder en diverser aanbod van jeugdboeken

Emma geeft regelmatig gastcolleges over jeugdliteratuur en de bibliotheek. Ook krijgen de studenten van de minor Leesplezier een rondleiding in de bibliotheek. De school organiseerde de pabo-voorleeswedstrijd (Rita nam zitting in de jury) en een drukbezochte en goed gewaardeerde studiedag rondom lezen voor de vakdocenten. Dit doen we zeker volgend jaar nog een keer. Er ligt nog een wens om studenten stage te laten lopen in de bibliotheek. Zij krijgen er studiepunten voor en wij kunnen leren van hun expertise.’

Wat is volgens jullie de meerwaarde van samenwerking tussen bibliotheek en pabo?

Samenwerken met de pabo is echt op alle vlakken een investering in de toekomst. We inspireren de studenten, wat zij op hun beurt weer mee kunnen nemen naar de kinderen in hun stageklassen. Al die leuke toekomstige leerkrachten blijven bij de bibliotheek komen en kennen het belang van rijke teksten (voor)lezen. Daar hebben de kinderen uit hun klassen zo veel aan! De pabodocenten hebben echt een enorme betrokkenheid bij hun studenten, ze willen goede leerkrachten afleveren. Dat is inspirerend en daar leren we van.’

Wat gaat er goed?

Emma: ‘Ik ben er trots op dat de samenwerking met de iPABO verlengd is. We hebben een heel fijne samenwerking binnen de werkgroep, die echt een samenwerking is en geen verkapte dienstverlening. Ook ben ik trots op de studiedag die we gezamenlijk hebben georganiseerd.’

Rita: ‘De samenwerking wordt gedragen op bestuursniveau van beide partners. Dat geeft een geweldige basis.’

Wat wil je nog veranderen/verbeteren?

Emma: ‘Ik zou wel graag zien dat studenten een rol gaan spelen binnen de bibliotheek, bijvoorbeeld door meeloopstages. Ook zou ik de docenten van de pabo meer willen zien, bijvoorbeeld tijdens andere studiedagen, door korte werkvormen en passende jeugdboeken te introduceren. Als je enthousiast met boeken aanwezig bent maak je ze daar warm voor. Het is ook nog een toekomstplan om het leesbeleid structureel in het curriculum op te nemen. Ook zouden we graag taal en digitale (lees)middelen meer willen combineren.’

Rita: ‘We willen de studenten graag actief meenemen in de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Bijvoorbeeld door ze deel te laten nemen aan de werkgroep. En samen met hen onderzoeken of we verder willen samenwerken op het gebied van mediawijsheid en burgerschap. Naast leesplezier vervullen ook deze vakken belangrijke basisbehoeften voor gelukkige kinderen!’

Ook samenwerken met pabo of mbo? De beste tips van Bibliotheek Kennemerwaard:

  • Begin klein, zodat je overzicht kunt houden.
  • Goed luisteren wat de school écht wil. Niet aanbodgericht gaan werken.
  • Weet de juiste personen te vinden en vorm samen een werkgroep. Dit is ook voor de borging handig: als er onverhoopt iemand uitvalt gaat die kennis niet verloren.
  • Betrek ook andere relevante collega’s, zoals de communicatieafdelingen van bibliotheek en hogeschool.