Benchmarks en best practices

Dienst
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Er komt steeds meer data beschikbaar over de branche waar bibliotheken hun voordeel mee kunnen doen. Maar waar kun je al deze informatie vinden? Probiblio maakt een overzicht van beschikbare data en hoe je deze voor jouw bibliotheek kunt inzetten. Ook delen we ‘best practices’ van andere bibliotheken.

Een van die databronnen is de Wsob-enquête, een vragenlijst waarin de KB jaarlijks de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken verzamelt. Wij helpen jouw bibliotheek bij het aanleveren van gegevens hiervoor én maken scorecards waar de belangrijkste data van de Wsob-enquête op 1 A4tje op vermeld staat. Hiermee kun je de organisatie en dienstverlening optimaliseren.

De kosten

De scorecards worden kosteloos toegezonden. Voor advies: neem contact op met onze adviseurs.