BoekStart

Dienst Educatie
Gepubliceerd op 30 augustus 2023

Hoe kun je ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken? Met BoekStart! Probiblio ondersteunt bibliotheken bij de invulling van BoekStart en vervult een stimulerende en coördinerende rol in het landelijk programma.

Bibliotheken, gemeenten en consultatiebureaus werken in BoekStart samen. Het doel is om kinderen van 0-4 jaar, samen met hun ouders en pedagogisch medewerkers, via de kinderopvang intensief met lezen en boeken in aanraking te brengen. Probiblio deelt kennis en advies en we helpen bij het vinden van een samenwerkingspartner. Ook bieden we hulp bij het aanvragen en verantwoorden van een startsubsidie.

BoekStartcoach

De praktijk leert dat het inzetten van een BoekStartcoach op het consultatiebureau succesvol is om juist die laagtaalvaardige ouders te bereiken. Elk jaar stelt Stichting Lezen startsubsidie beschikbaar om een BoekStartcoach in te zetten op het consultatiebureau. Heb je belangstelling hiervoor, of wil je ondersteuning bij het opstarten, mail of bel ons of lees dit inspiratiedocument.

De kosten

Voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland is subsidie beschikbaar. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Alles over BoekStart

Interview
Basisvaardigheden
Educatie

“De bibliotheek gaat een gouden toekomst tegemoet”

Project

Masterplan Basisvaardigheden

Publicatie
Educatie

Teruglezen: Theeducatie voor leesconsulenten