Meertaligheid in de bibliotheek

Dienst Basisvaardigheden Educatie
Gepubliceerd op 26 april 2024

Meertaligheid is een actueel onderwerp. Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal opgevoed. Ouders spelen een essentiële rol in de taalontwikkeling van hun meertalige kind en realiseren zich dat niet altijd. Bibliotheken kunnen daarbij helpen met activiteiten en betrouwbare informatie over meertaligheid.

Tips voor het opstarten van een meertalige collectie

Veel bibliotheken willen aan de slag met meertalige collecties.

  1. Onderzoek eerst goed je doelgroep: om welke talen gaat het en hoe is de samenstelling van de doelgroep? Zijn het vooral mannen die als arbeidsmigranten werken of gaat het ook om gezinnen met kinderen? Of om expats die na een jaar weer weggaan? Daar kom je pas achter als je in gesprek gaat met je netwerk, bijv. leerkrachten en JGZ medewerkers. Die hebben daar goed zicht op.
  2. Neem vooral contact op met de doelgroep zelf, bespreek eerst wat hun behoefte is en begin daarna pas met de aanschaf of met meertalige activiteiten.
  3. Gebruik de meertalige BoekToer-collecties om zicht te krijgen op de behoefte aan een meertalige collectie in de bibliotheek, op school of in de kinderopvang.
  4. Begin klein en werk de collectie of activiteiten langzaam verder uit. Kijk daarbij hoe iets uitpakt en bouw daarop voort. Net als bij de gezinsaanpak geldt ook hier: kleine stappen zetten en een lange adem hebben!

Meertalige BoekToer-collecties

Probiblio sinds 2021 meertalige BoekToer-collecties aan, als aanvulling op de (school)bibliotheekcollectie. Deze zijn beschikbaar in het Arabisch, Turks en Pools; de meest voorkomende nationaliteiten in Noord- en Zuid-Holland.

Lees meer over BoekToer-collecties en bestelopties >

‘Als kinderen hun eigen taal horen gaan ze stralen!’

‘Als kinderen hun eigen taal horen gaan ze stralen!’

Ditha Verdel van Bibliotheek Oostland en drie andere leesconsulenten vertellen waarom zij zo blij zijn met de meertalige BoekToer-collecties.

Meertaligheid op school en in de kinderopvang

Steeds meer scholen zien het belang van aandacht voor meertaligheid in de klas en betrekken daar leesconsulenten bij. Samen worstelen zij soms met de vraag: hoe geef je meertaligheid op school of kinderopvang een plek? Daar zijn meerdere antwoorden op.

Lees het blog van onze adviseur

Flyers meertaligheid

Wil je betrouwbare informatie over meertaligheid geven? Deel de flyers voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit in je werkgebied. En maak gebruik van de flyer voor bibliotheekmedewerkers om jezelf te informeren.

Ga naar de folders Meertaligheid

Alles over meertaligheid in de bibliotheek

Video
Collectie
Educatie

Webinar Meertaligheid in de bibliotheek

Publicatie
Collectie
Educatie

Meertalige BoekToer-collecties

Blog
Primair onderwijs
Educatie
Basisvaardigheden

Meertaligheid op school en in de kinderopvang – zo doe je dat

Blog
Interview
Praktijkvoorbeeld
Educatie
Basisvaardigheden

Meertalige BoekToer-collecties: ‘Als kinderen hun eigen taal horen gaan ze stralen!’

Interview
Basisvaardigheden

"Gebruik meertaligheid als kans"

Interview
Praktijkvoorbeeld
Educatie
Collectie

"Meertaligheid heeft met de ‘World of Books’ echt een plek in de bieb gekregen"