Algemene ondersteuning

Op weg naar de opening van het IDO zijn wij jouw sparringpartner. We starten met een intakegesprek, helpen je met verschillende adviesgesprekken en faciliteren de uitwisseling van ervaringen met collega-bibliotheken. Ook adviseren we je over de borging van wat je leert en opzet!

Uitvoeringsorganisaties

Een bibliotheekmedewerker bij het Informatiepunt moet vooral informatie kunnen vinden op websites. Je hoeft niet alle kennis van organisaties of regelingen uit je hoofd te leren. Wel is het makkelijk als je weet welke thema's of regelingen door welke organisatie uitgevoerd worden. Hieronder vind je een korte introductie van de uitvoeringsorganisaties die nu bij het IDO betrokken zijn. Ook organiseert SPN 2 keer per jaar een (online) kennismakingsbijeenkomst voor uitvoeringsorganisaties. Kijk de laatste editie van het webinar hiernaast terug.

Overzicht uitvoeringsorganisaties
E-learning & interne informatiebijeenkomst

E-learning & interne informatiebijeenkomst

E-learning

Alle medewerkers die een rol gaan spelen in de IDO-dienstverlening volgen de e-learning 'Informatiepunt digitale overheid' via Bibliotheekcampus. Stem met de medewerkers af wanneer ze deze e-learning volgen (tijdens werktijd of in hun eigen tijd, met urencompensatie). Let op: het aanmaken van een account op Bibliotheekcampus kan enkele dagen duren.

Interne informatiebijeenkomst

Tijdens een zelf vorm te geven informatiemoment informeer jij je medewerkers over de praktische kant van de IDO-dienstverlening. Denk hierbij aan de fysieke plek van het IDO in de bibliotheek, openingstijden, taken, tools en natuurlijk: hoe gaat jullie dienstverlening er precies uit zien? Wat doen jullie wel voor een klant en wat niet? Je kunt onze standaardpresentatie als leidraad gebruiken.

Standaard Power Point presentatie Tips informatiebijeenkomst
Vaardigheidstrainingen

Vaardigheidstrainingen

Vaardigheidstrainingen

Na de interne informatiebijeenkomst volgt de vaardigheidstraining, verzorgd door Ellen Spoor (foto links). Tijdens de training oefenen medewerkers en/of vrijwilligers met een trainingsacteur in het voeren van mogelijke gesprekken. Medewerkers beseffen dat ze niet alles tot in detail zelf hoeven te weten en hebben ze meer vertrouwen om elk mogelijk gesprek aan te gaan. We besteden onder andere aandacht aan:

  • gastvrijheid binnen het IDO;
  • het achterhalen van de exacte situatie;
  • het stellen van de juiste vragen;
  • warm doorverwijzen;
  • de omgang met ‘lastige’ klanten.

Vanuit de subsidie heeft elke bibliotheek recht op twee IDO-vaardigheidstrainingen. Heeft jouw bibliotheek de vaardigheidstrainingen al gehad, maar heb je (nieuwe) collega’s die de training nog niet hebben gevolgd? Of wil je je kennis opfrissen? Dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Een extra training organiseren voor een groep collega’s, bij jou in de bibliotheek.
  2. Enkele collega’s laten deelnemen aan een open IDO-vaardigheidstraining.
  3. Zelf aan de slag gaan met de speciale Toolkit voor kartrekkers, deze is op aanvraag beschikbaar.

Heb je interesse? Neem contact op met trainer Ellen Spoor, 06-24618163, voor de mogelijkheden. Of bekijk de data voor de open IDO-vaardigheidstraining in onze agenda. Vanwege corona bieden we de vaardigheidstrainingen ook online aan! 

Blog vaardigheidstrainer Ellen Spoor

De komende tijd blogt Ellen ook over haar ervaringen en de verschillen én overeenkomsten tussen de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.

“Door de vaardigheidstraining hebben de medewerkers meer vertrouwen gekregen in hun eigen rol binnen het IDO.” - Neeske Fase, Bibliotheek Oostland

Globaal programma vaardigheidstraining

De sociaal-educatieve kaart & G!DS

De website HetInformatiepunt.nl toont via een sociaal-educatieve kaart concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de bibliotheek; ook van (lokale) partners. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via spreekuren om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Bibliotheken kunnen gebruikmaken van deze landelijke website of een eigen, lokale variant inrichten. Hiervoor is een betaalde licentie beschikbaar.

Zichtbaarheid van de IDO's op de (landelijke) sociale kaarten is van groot belang voor doorverwijzing naar en samenwerking met lokale partners. Bovendien verplicht de subsidie het invoeren van je aanbod in G!DS voor het vullen van de sociaal-educatieve kaart Hetinformatiepunt.nl. Zet daarom direct bij de opening alle relevante gegevens over jouw IDO (openingstijden, bereikbaarheid, vestigingen, dienstverlening) én al je andere basisvaardighedenaanbod in G!DS.

De invoer in G!DS verloopt in ongeveer 5 stappen, die in het filmpje hiernaast worden toegelicht. Voor de invoer is de samenwerking tussen de kartrekker, de G!DS redacteur(en) en de lokale partners belangrijk. Probiblio heeft hiervoor een aantal trainingen ontwikkeld.

  • Training G!DS Digitale Inclusie, voor de G!DS-redacteur(en) met ervaring. Deze vind je in onze agenda.
  • Efficiënte invoer Hetinformatiepunt.nl (voor kartrekkers). Je ontvangt een uitnodiging via je adviseur.
Samenwerking en dialoogsessies met partners

Samenwerking en dialoogsessies met partners

Samenwerken met lokale partners is essentieel voor de IDO-dienstverlening, zoals het vullen (en up-to-date houden) van de sociaal-educatieve kaart Hetinformatiepunt.nl. Denk bij partners aan sociale raadslieden, maatschappelijke organisaties, formulierenbrigades en schuldhulpverleners. Voor een zo compleet mogelijke dienstverlening is het belangrijk dat je kijkt hoe je elkaar kunt versterken.

Hoe zet je zo’n samenwerking op? Wij kunnen een dialoogsessie faciliteren, waarbij we met alle partijen om de tafel gaan om de gedeelde ambitie te formuleren. IDO-kartrekker Gerda Blok van Bibliotheek Krimpenerwaard maakte gebruik van zo'n dialoogsessie en het heeft haar veel opgeleverd! Lees het interview met Gerda.

Heb jij interesse in zo’n sessie? Neem contact op met jouw adviseur Josja Pieterse (06 13 30 83 27) of Floor Banning (06 36 05 63 51). Vanwege corona bieden we de dialoogsessies ook online aan!

Maak ook gebruik van deze tools:

En maak je lokale netwerkpartners ook warm voor de samenwerking met onderstaande flyer!

Download de 4 tools Download de flyer

Marketing & Communicatie

De KB start begin 2021 een landelijke campagne om de IDO-doelgroep te bereiken. Op 29 september presenteerde KB-marketeer Stephanie Verhagen de campagne tijdens onze bijeenkomst 'Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht!' Ook lichtte Probiblio toe hoe je de doelgroep in jouw werkgebied bereikt.

Het helpt als je je marketing-/communicatie collega zo vroeg bij het proces betrekt. Doe samen ook alvast inspiratie op met de volgende artikelen en tips:

Daarnaast kun je gebruikmaken van onderstaande materialen, waaronder een handreiking voor het vormgeven van je lokale IDO-campagne.

Ook bieden we de mogelijkheid tot een (extra) marketing adviesgesprek over mogelijkheden, hulpmiddelen en te nemen stappen. Meer weten? Neem contact op met jouw adviseur Josja Pieterse (06 13 30 83 27) of Floor Banning (06 36 05 63 51).

Toolkit Informatiepunt Digitale Overheid Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO
Bijeenkomst 'Privacy in het IDO' (PIDO)

Bijeenkomst 'Privacy in het IDO' (PIDO)

Privacy speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Ongeveer een half jaar na de opening van het IDO faciliteren we per bibliotheek een bijeenkomst om de privacy te bespreken. Je weet ondertussen welke vragen en situaties er vooral spelen, dus het is een mooi moment om samen te bepalen wat er wel/niet mag, kan en gewenst is. Volstaan de afspraken die je hebt gemaakt? Welke wet- en regelgeving speelt een rol en wat heb je nodig om de dienstverlening nog beter uit te voeren?

Heb je vragen over de PIDO-bijeenkomst? Neem contact op met adviseur Edo Postma.

Niet specifiek voor het IDO, maar zeer waardevol voor al je medewerkers (ook vrijwilligers): onze gratis e-learning ‘De basis van privacy!’

Nieuwsbrief Digitale Inclusie

Nieuwsbrief Digitale Inclusie

Om IDO-kartrekker en/of basisvaardighedenspecialisten goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, versturen we per november 2020 elke twee maanden een speciale Digitale Inclusie nieuwsbrief ('special'). Hierin lees je meer over de voortgang van het traject, kennis en belangrijke informatie en de blog van onze vaardigheidstrainer Ellen Spoor! De nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je aan via basisvaardigheden@probiblio.nl

Meer lezen en achtergrondinformatie

Wil je je verder verdiepen in het onderwerp? Lees dan het onderzoek naar de exploitatie en maatschappelijke baten van de informatiepunten, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van KB (link hieronder).

Onderzoek Ecorys