Algemene ondersteuning

Probiblio is jouw sparring- en kennispartner bij het borgen en doorontwikkelen van de digitale inclusie-dienstverlening. We ondersteunen op alle aspecten die komen kijken bij deze dienstverlening, van operationeel tot strategisch. Aandachtspunten in 2023: werksessies rondom profilering IDO-dienstverlening bij de Gemeente en netwerkuitwisseling tussen bibliotheken met thema’s als: het Ontwikkelplein het versterken en borgen van het IDO binnen de maatschappelijk educatieve bibliotheek, de impact van de digitale inclusie-dienstverlening en hoe je deze inzichtelijk maakt, samenwerken in een netwerk, privacy en wijkgericht werken.

Overzicht uitvoeringsorganisaties
Doorontwikkeling van het IDO

Doorontwikkeling van het IDO

Na de opening van jullie IDO is het van belang om aandacht te besteden aan de doorontwikkeling en borging van de dienstverlening. Dit heeft geen begin- of eindpunt, maar is iets waar constant aan gewerkt moet worden. Hoe zorg je ervoor dat het IDO onder de aandacht blijft binnen de organisatie? Dat de processen soepel verlopen? En dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft? Hieronder verzamelden we een aantal handig tools en tips voor je.

Privacy in het IDO (inclusief juridisch kader)

Privacy in het IDO (inclusief juridisch kader)

Privacy speelt een belangrijke rol bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Want hoe ga je om met privacygevoelige vragen en waar ondersteun je als IDO-medewerker wel mee en waarmee niet? Maak gebruik van de volgende mogelijkheden en/of materialen.

Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers

Speciaal voor vrijwilligers in de bibliotheek ontwikkelden de adviseurs van Probiblio een geheimhoudingsverklaring. Dit document geeft vrijwilligers inzicht en kennis over hoe privacy-bewust te handelen binnen de werkzaamheden die zij uitvoeren. De verklaring is zo opgesteld dat deze, naast het vastleggen van de toezegging, ook bijdraagt aan het creëren van bewustzijn over privacyvraagstukken onder vrijwilligers. Gebruik de verklaring voor jullie vrijwilligers die bijvoorbeeld werken binnen een Informatiepunt Digitale Overheid. 

Let op: De verklaring is lokaal aan te passen. Onder de titel is een invulvlak voor de naam van de bibliotheek.

Download de Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers >>

IDO-memo van jurist biedt nieuwe privacy-inzichten

Bezoekers die de hulp van het IDO inroepen zijn vaak niet digitaalvaardig en hebben praktische systeemhulp nodig bij het regelen van hun zaken. Alhoewel het IDO uitgaat van informeren en doorverwijzen, voeren IDO-medewerkers toch regelmatig handelingen voor de bezoeker uit. We hebben de juristen van Dirkzwager gevraagd te onderzoeken hoe deze hulp het beste geregeld kan worden. Lees verder.

'Privacy in het IDO'-bijeenkomst

Ongeveer een half jaar na de opening van het IDO faciliteren we per bibliotheek een bijeenkomst om de privacy te bespreken. Je weet ondertussen welke vragen en situaties er vooral spelen, dus het is een mooi moment om samen te bepalen wat er wel/niet mag, kan en gewenst is. Volstaan de afspraken die je hebt gemaakt? Welke wet- en regelgeving speelt een rol en wat heb je nodig om de dienstverlening nog beter uit te voeren? Heb je vragen over de bijeenkomst of interesse in zo'n sessie? Neem contact op met adviseur Josja Pieterse (06 13 30 83 27).

Handreiking 'Hulp bieden binnen het Informatiepunt Digitale Overheid'

Maak gebruik van de handreiking 'Hulp bieden binnen het Informatiepunt Digitale Overheid' (oktober 2022, KB en SPN). Deze publicatie is bedoeld om het interne gesprek over privacyvraagstukken en hoe jullie daarmee omgaan op gang te brengen. Er staan praktijkvoorbeelden, tips en handvatten in. 

E-learning 'De basis van privacy'

Sinds 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht, die ook voor bibliotheken van toepassing is. In deze e-learning duiken we in het onderwerp privacy in de bibliotheek: wat betekent dit voor jou als bibliotheekmedewerker in de praktijk? Niet specifiek voor het IDO, maar wel waardevol voor al je medewerkers (ook vrijwilligers).

Samenwerking en dialoogsessies met partners

Samenwerking en dialoogsessies met partners

Samenwerken met lokale partners is essentieel voor de IDO-dienstverlening. Samen richt je een fijnmazige ondersteuningsstructuur in en bied je inwoners de ondersteuning die past bij hun hulpvraag. Denk bij partners aan sociale raadslieden, maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties, formulierenbrigades en schuldhulpverleners.

Voor een zo compleet mogelijke dienstverlening is het belangrijk dat je kijkt hoe je elkaar kunt versterken. Hoe zet je zo’n samenwerking op? Probiblio faciliteert (online of offline) dialoogsessies; hierbij gaan we met alle partijen om de tafel om te verkennen hoe jullie gezamenlijk de digitaal minder vaardige groep inwoners in jullie werkgebied kunnen ondersteunen. Gerda Blok van Bibliotheek Krimpenerwaard maakte gebruik van zo'n dialoogsessie en het heeft haar veel opgeleverd! Lees het interview met Gerda.

Heb jij interesse in zo’n sessie? Neem contact op met Josja Pieterse (06 13 30 83 27).

Maak ook gebruik van de volgende tools:

En maak je lokale netwerkpartners warm voor de samenwerking met onderstaande flyer!

Download de 4 tools Download de flyer
Deskundigheidsbevordering medewerkers

Deskundigheidsbevordering medewerkers

Deskundigheidsbevorderingstraject 2023

Ontvangt jouw bibliotheek subsidie voor digitale inclusie? Dan ben je gecommitteerd aan deelname aan het deskundigheidsbevorderingstraject. In 2022-2023 (tot 30 juni) zijn dat de Privacy in het IDO-bijeenkomst en een zogenoemde  'à la carte'-bijeenkomst. Plan nu alvast beide bijeenkomsten met ons in! Meer informatie >>

E-learning

Voorafgaand aan de vaardigheidstraining volgen medewerkers zelf de e-learning op bibliotheekcampus.nl. De online module Informatiepunt Digitale Overheid bereidt medewerkers en vrijwilligers voor op hun rol binnen het Informatiepunt digitale overheid. In de online module maken ze kennis met de deelnemende uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid en leren ze welke regelingen zij uitvoeren en hoe snel informatie kan worden gevonden op hun websites.

Overzicht uitvoeringsorganisaties

Vaardigheidstrainingen

Vanuit de subsidie heeft elke bibliotheek recht op twee IDO-vaardigheidstrainingen, die gegeven worden door Ellen Spoor (foto links).

Tijdens een zelf vorm te geven informatiemoment voorafgaand aan de vaardigheidstraining worden medewerkers door de IDO-karttrekker geïnformeerd over de praktische kant van de IDO-dienstverlening. Denk hierbij aan de fysieke plek van het IDO in de bibliotheek, openingstijden, taken, tools en natuurlijk: hoe gaat jullie dienstverlening er precies uit zien? Wat doen jullie wel voor een klant en wat niet? Je kunt onze standaardpresentatie als leidraad gebruiken.

Tijdens de training oefenen medewerkers en/of vrijwilligers onder andere met een trainingsacteur stukjes van praktijkgesprekken. Het doel is dat zij met meer zelfvertrouwen de gesprekken voeren, zonder dat zij zelf alles hoeven te weten. We besteden onder andere aandacht aan:

  • Het achterhalen van de situatie van de bezoeker
  • Het stellen van de juiste vragen
  • Warm doorverwijzen
  • Omgaan met ‘lastige’ bezoekers
  • Klantgericht ‘nee’ zeggen

Heeft jouw bibliotheek de twee trainingen al gehad, maar heb je (nieuwe) collega’s die de training nog niet hebben gevolgd? Of wil je de materie opfrissen? Dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Een extra training organiseren voor een groep collega’s bij jou in de bibliotheek.
  2. Enkele collega’s laten deelnemen aan een open IDO-training. Deze wordt in 2023 een aantal keer georganiseerd en de data vind je in onze agenda.
  3. Zelf aan de slag gaan met de speciale toolkit voor kartrekkers. (https://www.probiblio.nl/toolkit-ido-vaardigheidstraining)

Mogelijkheid 2 en 3 zijn kosteloos, mogelijkheid 1 niet.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Intervisie

Om de digitale inclusie-dienstverlening goed te kunnen borgen binnen de eigen organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten, is het ook mogelijk om een intervisie in te plannen. Tijdens de intervisie krijgen de IDO-coördinatoren kennis en handvatten om zelf met hun team een intervisie in te richten over vragen en vraagstukken die spelen onder de collega’s van het IDO. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Blogs van trainer Ellen Spoor

Ellen heeft een aantal blogs geschreven met bijvoorbeeld handige tips voor de omgang met bezoekers in het IDO:

Globaal programma vaardigheidstraining

De sociaal-educatieve kaart & G!DS

De website HetInformatiepunt.nl is een sociaal-educatieve kaart waarmee inzicht wordt gegeven in concrete activiteiten en diensten. Het aanbod dat getoond wordt, is ingevoerd in database G!DS. Bezoekers kunnen middels het invoeren van een postcode navigeren naar lokaal aanbod. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via bijvoorbeeld spreekuren om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid. Bibliotheken kunnen gebruikmaken van deze landelijke website of een eigen, lokale variant inrichten. Hiervoor is een betaalde licentie beschikbaar.

Zichtbaarheid van de IDO's op de (landelijke) sociale kaarten is van groot belang voor doorverwijzing naar en samenwerking met lokale partners. Bovendien verplicht de subsidie Digitale Inclusie het invoeren van je aanbod in G!DS voor het vullen van de sociaal-educatieve kaart Hetinformatiepunt.nl. Zet daarom alle relevante gegevens over jouw IDO (openingstijden, bereikbaarheid, vestigingen, dienstverlening) én al je andere basisvaardighedenaanbod in G!DS.

De invoer in G!DS verloopt in ongeveer 5 stappen, die in het filmpje hiernaast worden toegelicht. Voor de invoer is de samenwerking tussen de kartrekker, de G!DS redacteur(en) en de lokale partners belangrijk. Probiblio heeft hiervoor een aantal trainingen ontwikkeld. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een van de adviseurs.

 

Marketing & Communicatie

Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO is promotie belangrijk, dit doe je bijvoorbeeld via een lokale marketingcampagne. Werk hierin nauw samen met marketing- of communicatiecollega’s. Doe samen inspiratie op met de volgende artikelen en tips:

Ook bieden we de mogelijkheid tot een marketing adviesgesprek over mogelijkheden, hulpmiddelen en te nemen stappen. Meer weten? Neem contact op met Josja Pieterse (06 13 30 83 27).

Toolkit Informatiepunt Digitale Overheid Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening rondom digitale inclusie? Meld je dan aan voor onze Special De Maatschappelijke Bibliotheek. Elk kwartaal delen onze adviseurs Basisvaardigheden de belangrijkste ontwikkelingen, ook over digitale inclusie. Bekijk de vorige edities, of meld je gelijk aan.

Van november 2020 t/m december 2021 verstuurden we een aparte Digitale Inclusie Special. De edities vind je in ons archief.